ติดต่อเรา
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


โทรศัพท์ : 0-2564-7000
โทรสาร :0-2564-7003
อีเมล :tlo@nstda.or.th
เว็บไซต์ :http://www.nstda.or.th/tlo