สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส (S. isanensis)

สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส หรือ Siamotyrannus isanensis ขุดพบกระดูกสันหลัง กระดูกสะโพกและกระดูกหาง การศึกษาวิจัยพบว่ามันเป็นไดโนเสาร์ในวงศ์ไทรันโนซอริเด ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เท่ากับว่ามันเป็นบรรพบุรุษที่เก่าแก่ของไทรันโนซอรัส เร็กซ์ นั่นเอง นักโบราณชีววิทยาจึงสันนิษฐานว่า ไดโนเสาร์นักล่ากลุมไทรันโนซอริดส์ เริ่มวิวัฒนาการขึ้นครั้งแรกในแถบเอเชีย แล้วค่อยแพร่กระจายออกไปทางเอเชียเหนือ จนไปอยูในทวีปอเมริกาเหนือในยุคครีเตเชียส พบที่จังหวัด อุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

เรียนรู้เพิ่มเติม http://th.wikipedia.org/wiki/สยามโมไทรันนัส