สยามโมซอรัส สุธีธรนิ (Siamosaurus suteethorni)

สยามโมซอรัส สุธีธรนิ หรือ Siamosaurus suteethorni เป็นฟอสซิลไดโนเสาร์ที่พบชนิดแรกของไทย จึงมีการตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่ นายวราวุธ สุธีธร ไดโนเสาร์ชนิดนี้เป็นไดโนเสาร์ กินเนื้อขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 7 เมตร ลักษณะฟันรูปทรงกรวย มีแนวร่อง และสันสลับตลอด ฟันคล้ายของจระเข้ จึงน่าจะอาศัยใกล้แหล่งนํ้าและกินปลาเป็นอาหาร พบในหลายจังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ อุบลราชธานี สกลนคร และอุดรธานี

เรียนรู้เพิ่มเติม http://th.wikipedia.org/wiki/สยามโมซอรัส