ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ (Psittagosaurus sattayaraki)

ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ หรือ Psittagosaurus sattayaraki เป็นไดโนเสาร์ปากนกแก้วชนิดใหม่ พวกเซอราทอปเชียน กินพืช ขนาดเล็ก ความยาว 1-15 เมตร แพร่หลายในแถบเอเชียกลาง บริเวณซานตุง มองโกเลียและไซบีเรียเท่านั้น ในประเทศไทยพบชิ้นส่วนของกรามที่จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2532 เมื่อวิจัยเปรียบเทียบแล้วพบว่า เป็นนไดโนเสาร์ปากนกแก้ว ตั้งชื่อว่า ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายนเรศ สัตยารักษ์ ผู้ค้นพบ

เรียนรู้เพิ่มเติม http://th.wikipedia.org/wiki/ซิตตะโกซอรัส