ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ (Phuwiangosarus sirindhornae)

ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ หรือ Phuwiangosarus sirindhornae เป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวที่โด่งดัง จนได้ฉายาว่า “โซโรพอดแห่งเอเชีย” ส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันมีความหมายว่า “สัตว์เลื้อยคลานยักษ์แห่งภูเวียง” เป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาว หรือโซโรพอดชนิดแรกที่ได้ทําการศึกษาในหลุมขุดที่วัดสักกะวัน ภูกุ้มข้าว อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) พบโครงกระดูกอย่างน้อย 6 ตัว แสดงถึงการอยู่รวมกันเป็นฝูง

เรียนรู้เพิ่มเติม http://th.wikipedia.org/wiki/ภูเวียงโกซอรัส_สิรินธรเน