โคราชพิเธคัส พิริยะอิ หรือ เอปโคราช (Koratphithecus piriyai)

โคราชพิเธคัส พิริยะอิ หรือ เอปโคราช (Koratphithecus piriyai) มีอายุประมาณ 7-9 ล้านปีก่อน จากบ่อทรายท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ชิ้นส่วนที่พบเป็นชิ้นส่วนของกรามล่างและฟัน ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่พบในประเทศไทย ขนาดกรามยาวประมาณ 10 เซนติเมตร พร้อมฟันจํานวน 11 ซี่ นอกจากนี้ยังเป็นสายพันธุ์เดียวกับเอปเชียงม่วน จากจังหวัดพะเยา และญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของอุรังอุตังในปัจจุบัน