The Xvolution

The Xvolution - ดิเอ็กซโวลูชั่น เป็นต้นแบบเกมกระดาน (board game) ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และข้อมูลบรรพชีวิน (หรือซากดึกดำบรรพ์) ที่ค้นพบในประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงทฤษฎีวิวัฒนาการและส่งเสริมให้ซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในเมืองไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป สามารถเล่นได้ครั้งละ 2-6 คน

The Xvolution - ดิเอ็กซโวลูชั่น มีรูปแบบการเล่นคล้ายกับการเล่นเกมเศรษฐีที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เนื้อหาของเกมสอดแทรกการเรียนรู้วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ที่ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย การต่อสู้ การป้องกันตัว การกลายพันธุ์ ฯลฯ เพื่อให้อยู่รอดและมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นไป ผู้ชนะในเกม คือ ผู้ที่แข็งแกร่งหรือมีระดับขั้นวิวัฒนาการสูงสุด ความรู้ด้านบรรพชีวินที่สอดแทรกอยู่ในเกมผ่านตัวเดินทั้ง 6 ตัว เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในประเทศไทย ได้แก่ สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส, สยามโมซอรัส สุธีธรนิ, ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่, ชิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ, เอปโคราช และกอมโฟทีเรียม

The Xvolution – ดิเอ็กซโวลูชั่น ยังมีฟังก์ชั่นที่เพิ่มอรรถรสสำหรับผู้เล่นเกม หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้เล่นเกม ด้วยการนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง (Augmented Reality) มาพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่ช่วยให้เด็กๆ เห็นเจ้าสัตว์ดึกดำบรรพ์ทั้ง 6 ชนิดนี้บนอุปกรณ์ของเกมในรูปแบบ 3 มิติ ที่เคลื่อนไหวและส่งเสียงร้องได้ ทั้งยังถ่ายภาพและแชร์ภาพบนโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้อีกด้วย