ช้างงาจอบ กอมโฟทีเรียม (Gomphotherium)

ช้างงาจอบ กอมโฟทีเรียม (Gomphotherium) เป็นช้างดึกดําบรรพ์ที่เคยพบซาก ดึกดําบรรพ์ในยุโรป เอเชีย (จีน พม่า อินเดีย ไทย) อเมริกาเหนือและใต้ มีงวงสั้นกว่าช้างบัจจุบัน มีงาตรง 2 คู่ งาคู่หนึ่งออกจากขากรรไกรบน งาอีกคู่ออกจากขากรรไกรล่าง กระโหลกและคอยาว ช้างในสกุลนี้มีหลายสิบชนิด มีความสูงถึงไหล่ตั้งแต่ 1-3 เมตร เป็นช้างที่วิวัฒนาการมาจากช้างรุ่นแรกๆ จากอียิปต์ที่มีขนาดเท่าหมูใหญ่ที่ชื่อเมอริธิเรียม

เรียนรู้เพิ่มเติม http://th.wikipedia.org/wiki/กอมโฟทีเรียม