ประเทศ สหรัฐอเมริกา
เลขที่สิทธิบัตรUS 7,319,181
ชื่อเรื่องสิทธิบัตร
Transgenic rice plants with reduced expression of 0s2AP and elevated levels  of 2-acetyl-1-pyrroline (การค้นพบยีนที่ควบคุมความหอม OS2AP ในข้าวหอม)
ชื่อผู้ประดิษฐ์
 Vanavichit; Apichart , Tragoonrung; Somvong , Toojinda; Theerayut , Wanchana; Samart , Kamolsukyunyong; Wintai
ผู้ขอจดสิทธิบัตรNational Center for Genetic Engineering & Biotechnology, National Science & Technology Development Agency (Pathumthani, TH)
วันที่ยื่นขอจด
January 25, 2005
วันที่ได้รับอนุมัติ
January 15 2008

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป