กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Food Innovation in New Situations” ภายใต้โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยให้กับผู้ประกอบการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ พบกับการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ

 1. Food Innovation in New Situations
 2. การแนะนำข้อมูลเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Food Accelerate
 3. การปรับโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหารให้ไปรอดในช่วงสถานการณ์โควิท
 4. รับฟัง เสวนาหัวข้อ “Next challenges for food industry in new normal”

สนใจลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://bit.ly/3cdhPZh

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2564 7000 ต่อ 71746, 81490, 81486, 71744 และ 71745

(25 มกราคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony) ผ่านระบบ Zoom กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร, ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการนาโนเทค ร่วมลงนาม

          นาโนเทค สวทช. ชูเทคโนโลยีการเคลือบนาโน สู่การประยุกต์เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ตอบความต้องการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างแผ่นกรองอากาศสำหรับรถยนต์ต้านเชื้อรา-แบคทีเรีย ผลงานจากโจทย์เอกชนอย่าง “เอเทค ฟิลเตรชั่น” ชูความพร้อมรับมือวิกฤตด้วยนวัตกรรมไทย เตรียมเปิดตลาดรับปี ’64 

วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) พร้อมด้วย บริษัท แพค คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลระยอง และหอการค้าจังหวัดระยอง

โดยมี นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. นักวิจัยและผู้บริหารบริษัท แพคฯ ร่วมส่งมอบนวัตกรรม อาทิ หน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูงเซฟีพลัส (Safie Plus) จำนวน 10,000 ชิ้น วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. โดยผลิตจากบริษัทเอกชน ซึ่งได้รับรองมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐาน ISO 13485 และน้ำยาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (PAC Klean) จำนวน 600 ลิตร ร่วมวิจัยพัฒนากับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ซึ่งสามารถนำไปฉีดพ่นเครื่องปรับอากาศ หวังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ชำระล้างสิ่งสกปรก คราบไขมัน โดยที่ไม่กัดกร่อนทำลายแผงคอยล์เย็น รวมถึงนวัตกรรมเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ (PAC EneRVent) จะช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ โดยอาศัยหลักการดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาผ่านแผ่นกรองในเครื่อง และสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ทั้งนี้ สวทช. และพันธมิตรหวังให้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ช่วยปกป้องและเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาให้ปลอดภัยและห่างไกลโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้

20 มกราคม 2564 - ณ สวทช. : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) ในการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีการประยุกต์ใช้ รวมถึงได้รับการตรวจประเมินและรับรองความสอดคล้องตามข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research, Technology Development and Innovation Management System : RDIMS) โดย สวทช. วว. และ สรอ. จะทำหน้าที่ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานระบบ RDIMS ตามข้อกำหนดที่พัฒนาขึ้น ส่วน สพช. จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดให้มีมาตรฐานดังกล่าว

ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน โดยเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ กิจการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ RDIMS ยังจะสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี สำหรับรายจ่ายการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้วยวิธีการ Self-Declaration ได้อีกด้วย

ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park Thailand) ภายใต้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ได้มีความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย (ATCI) และ บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พ.ค. 2564  โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ นางสุวิภา วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ (สวทช.)  พร้อมกับ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)  และ นายอุดมเดช คงทวีเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมัครเข้าร่วม “โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate)” ประจำปี 2564 เพื่อเร่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด โดยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูง เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดและโอกาสขยายธุรกิจ ซึ่ง สวทช. ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในลักษณะเงินสนับสนุนรูปแบบ matching fund ไม่เกิน 75% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) มีระยะเวลาการสนับสนุนไม่เกิน 8 เดือน ตลอดจนได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว การออกตลาดในรูปแบบการออกบูธนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการฯ สวทช.
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71746, 81490, 81486, 71744 และ 71745

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการและนวัตกร ด้านดิจิทัลที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เกี่ยวข้องกับโรค NCD หรือ non-communicable diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โดยเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการและนวัตกร ด้านดิจิทัลที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เกี่ยวข้องกับโรค NCD เข้าร่วม โครงการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ดิจิทัลเพื่อต่อสู้กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) สู่ระบบสาธารณสุขไทยเพื่อความยั่งยืนทางด้านสุขภาพ เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 280,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เข้าร่วมกิจกรรม Acceleration Program ขยายผลเชิงพาณิชย์สู่สถานพยาบาลหรือองค์กรในระบบสาธารณสุข เพื่อสร้างความร่วมมือการสนับสนุน ผลักดันผลงานนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพียงคุณมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์ด้านนวัตกรรมการแพทย์ดิจิทัลสำหรับการรักษา ช่วยเหลือป้องกันเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ที่ TRL มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ขึ้นไป รวมถึงมีแผนในการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง และขยายผลเชิงพาณิชย์สู่สถานพยาบาลในระบบสาธารณสุขไทย
โปรดอย่าช้า !!! รับสมัครจำนวนจำกัด เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31 มกราคม 2564
ผู้สนใจสมัครกรอกแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่ https://forms.gle/ifuuSoW9iuMWexQJ7 "ทางอวท. จะแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอโครงการผ่านออนไลน์และจะแจ้งผลให้ทราบ ภายใน 28 ก.พ. 64" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทรศัพท์ 086 373 4271 (คุณกานต์ธิดาพร), 089 456 2440 (คุณวัชรี) หรือ สมัครได้ทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝุ่นจิ๋ว PM2.5  อานุภาพร้ายแรง กลายเป็นหนึ่งในมลภาวะที่คนไทยต้องเผชิญทุกปี ทั้งจากพฤติกรรมของคนในประเทศ และการได้รับผลข้างเคียงจากประเทศรอบข้าง ด้วยขนาดของฝุ่นที่เล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่น PM2.5   จึงสามารถปะปนไปกับอากาศที่หายใจเข้าสู่ปอด แล้วซึมผ่านผนังปอดเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้น เช่น การไอ เจ็บคอ ระคายเคืองผิวหนังและดวงตา และระยะยาว เช่น เส้นเลือดหัวใจตีบตัน หัวใจวาย และเป็นอัมพาต นอกจากนั้นยังเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดอีกด้วย

ผู้คนจึงรับมือกับปัญหาดังกล่าวโดยการใช้เครื่องกรองอากาศทั้งในที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน ทำให้เครื่องกรองอากาศมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 1,500 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 15 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามด้วยราคาค่าเครื่องที่ค่อนข้างสูง ทำให้เทคโนโลยีนี้ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึง อีกทั้งยังมีราคาค่าบำรุงรักษาเครื่องในระยะ 5 ปี สูงกว่าราคาเครื่องอีกหลายเท่าตัว นักวิจัยไทยจึงได้คิดค้น “Innovative Air Cleaner” เครื่องกรองอากาศระบบไฟฟ้าสถิต ที่มีราคาเครื่องและค่าบำรุงรักษาย่อมเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้แก่คนไทย โดยผลงานนี้เป็นหนึ่งใน 10 ผลงานวิจัยน่าลงทุนที่มีการนำเสนอบนเวที Investment Pitching ในกิจกรรม NSTDA Investor’s Day 2020 ภายใต้งาน Thailand Tech show 2020 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

13 มกราคม 2564 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. ได้เร่งพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยชะลอการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง สำหรับการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ สวทช. ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวน 4 ผลงาน

ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านการป้องกัน การลดการแพร่กระจายและฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งการตรวจคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่มีความเสี่ยงและมีความต้องการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 4 นวัตกรรมที่ส่งมอบไปแล้ว ได้แก่

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (13 ม.ค.64) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ครั้งที่ 1/2564  หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  BCG เพิ่มรายได้ประเทศ

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ว่า รัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาให้ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ขณะที่ประชาชนที่เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคการเกษตรมีจำนวนมากกว่า 10 ล้านคน จึงต้องหาวิธีการใหม่ เพื่อใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวาระของโลก อาทิ การลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงานฟอสซิล สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน ภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น    นายกรัฐมนตรียังชื่นชมแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 โดยเน้นดึงคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ  BCG ใช้จุดเด่นและศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องของการเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้น โดยจะประกาศให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติ เช่นเดียวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และจะต้องสำเร็จภายใน 5 ปี ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ รวมถึงให้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความปลอดภัยในด้านสาธารณสุข และจะนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้เป็นกรอบการทำงานของงบประมาณปี 2565 ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้วย

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถควบคุมป้องกันการระบาดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับเครือข่ายภาคี จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือจากพื้นที่เสี่ยง ร่วมกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัวและคนใกล้ชิด เพื่อคนไทยปลอดภัยจากเชื้อโควิด

ทั้งนี้ หากพบว่าท่านติดเชื้อโควิด-19 ท่านสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครการวิจัยทางคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”: การวิจัยครั้งสำคัญของ สวรส. ที่จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย 

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-754-5573 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code ด้านท้ายของคลิปนี้

“อีกหนึ่งโอกาสของการทำประโยชน์ครั้งสำคัญ  ร่วมช่วยให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโควิด-19 ได้ตลอดไป”

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รับถ่ายทอดเทคโนโลยี “ซิงค์ไอออน” จากนาโนเทค สวทช. สู่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคจากธรรมชาติ ก่อนขยายสู่สารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากซิงค์ไอออน ตอบความต้องการใช้งานในวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตั้งเป้าดันแบรนด์ไทยเทียบของนำเข้าในราคาเอื้อมถึง

วันที่ 5 มกราคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. มอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลระยอง อาทิ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งสามารถใช้แสงยูวีซี กำจัดเชื้อโรคในพื้นที่เฉพาะและจุดเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมด้วย ผลิตภัณฑ์เบนไซออน (Benzion) นวัตกรรมจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด รับถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงผลิตภัณฑ์ผงชาร์โคลล้างผักและผลไม้ดูดซับสารพิษ (Be Klear) ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในผักและผลไม้ ทั้งนี้ สวทช. หวังให้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ช่วยปกป้องและเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาให้ปลอดภัยและห่างไกลโรคโควิด

การระบาดของ ‘โรคโควิด-19’ สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของโรคร้ายที่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ขณะเดียวกันคนทั้งโลกยังต้องเฝ้าจับตาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง เช่น ซาร์ส เมอร์ส และอีโบลา ที่อาจหวนกลับมาระบาดได้ทุกเมื่อ ซึ่งนั่นยังไม่นับรวมถึง ‘วัณโรค’ โรคติดต่อร้ายแรงที่ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 สาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยยังติดอันดับ 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาโรคนี้สูงที่สุด ‘เปลความดันลบ’ คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หากแต่ว่าที่ผ่านมาเปลความดันลบทั่วไปในท้องตลาดยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่หลายประการและมีราคาที่สูงเกินกว่าที่สถานพยาบาลหลายแห่งจะรับไหว

ล่าสุดนักวิจัยไทยจึงได้คิดค้น “PETE เปลปกป้อง (Patient Isolation and Transportation Chamber)” อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ นวัตกรรมที่ทลายข้อจำกัดการใช้งานอุปกรณ์และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงด้วยราคาที่จับต้องได้ โดยผลงานนี้เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยน่าลงทุนที่มีการนำเสนอบนเวที Investment Pitching ในกิจกรรม NSTDA Investors' Day 2020 ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2020

28 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดยดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการ นาโนเทค และคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion นวัตกรรมจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติที่ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

โดยมีคุณกนกอร ลีนุรัตน์ กรรมการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด และคุณธนากร ตั้งเมธากุล ผู้จัดการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ โดยบริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด ได้อนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion ให้สวทช. เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมจำนวน 300 แกลลอน เพื่อให้แม่บ้านและเจ้าหน้าที่ สวทช. ที่เกี่ยวข้องใช้ทำความสะอาดเช็ดพื้นผิว ใช้แทนน้ำยาถูพื้น หรือจะใช้เครื่องพ่นสเปรย์ตามจุดเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อ COVID-19 และเชื้ออื่นๆ ในระยะยาว ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion ในรอบแรก จำนวน 100 แกลลอน แกลลอนละ 1 ลิตร

ทีมนักวิจัยไทยจากไบโอเทค สวทช. และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมส่งผลงานวิจัยชุดตรวจโควิด-19 แบบเร็ว อ่านผลง่ายและแม่นยำในขั้นตอนเดียว รวมทั้งมีราคาถูก เข้าประกวดโครงการ “Rapid COVID Testing” ของมูลนิธิ XPRIZE (ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลก ดำเนินการระดมทุนแบบ Crowd Funding เพื่อแก้ปัญหาระดับโลกในมิติต่างๆ) และเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 XPRIZE

ได้ประกาศผลการคัดเลือกโดยผลงานของนักวิจัยไทยเป็นหนึ่งใน 20 ผลงานเพื่อทดสอบแข่งขันในรอบสุดท้าย (Finalists) จาก 702 ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันเบื้องต้นจากทั่วโลก ถือเป็นผลงานหนึ่งเดียวจากภูมิภาคเอเซียที่ได้รับคัดเลือก ร่วมกับทีมนักประดิษฐ์จากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี

ทีมวิจัย คณะวนศาสตร์ ม.เกษตร ภายใต้ “โครงการศึกษาคุณภาพถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโครงในผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” เผยผลการศึกษาความหนาแน่นของสัตว์กีบที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่ง จากการคัดเลือกพื้นที่ทุ่งหญ้าที่มีศักยภาพ 2 แห่ง บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าบริเวณผาเม่น และทุ่งหญ้าบริเวณหน่วยลำมะไฟ พบสัตว์กีบ ทั้งกระทิง กวาง หมูป่า เข้ามาอาศัยในพื้นที่ศึกษาในโครงการตลอดช่วง 1 ปี 6 เดือน หวังใช้เป็นพื้นที่ศักยภาพเพิ่มประชากรเหยื่อเสือโคร่ง ทำให้เสือโคร่งเข้ามาในถิ่นอาศัยและข้ามแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ามายังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในอนาคต

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ภายในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้แนวคิด “60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลงพระนามในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 นับแต่นั้นมาการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษในวาระครบรอบ 60 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิ จึงได้จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญ และร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ป่า ณ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ภายหลังจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ออกแถลงการณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th และ เพจเฟซบุ๊ก NSTDA-สวทช. เรื่อง กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่สำนักงาน ฯ จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้ได้เข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้ประกาศปิดสำนักงาน ฯ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSPCC) พร้อมให้บริการ โดยได้เพิ่มมาตรการป้องกันและข้อควรปฏิบัติ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สำหรับผู้ที่มาใช้บริการในศูนย์ประขุมฯ เพื่อให้ทุกท่านมีความมั่นใจในการใช้บริการของศูนย์ประชุมฯ

24 ธ.ค. 63 โรงแรมเรอเนสซองช์ : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19” จาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ในงานแถลงข่าวสรุปผลงานเด่นปี 2563 และแผนยุทธศาสตร์ปี 2564 ของกระทรวง อว. โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้รับมอบ จากผลงาน “DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” พร้อมเตรียมประสานงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นำระบบไปใช้กับแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัวจากตลาดกุ้ง

DDC-Care เป็นระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พัฒนาโดย ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล นักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และทีมวิจัย สวทช. เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขในการประเมินสถานการณ์ เตรียมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีโดยแบ่งออกเป็น 3 แอปพลิเคชัน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค.) สอวช. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปี งบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยกำหนดการรับข้อเสนอโครงการฯ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 2563 – 29 ม.ค. 2564

และสถาบันต้นสังกัด หัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ภายใน วันที่ 29 ม.ค. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p4-ai/

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพแผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย

โดยมีกำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ระหว่าวันที่ 7 ธ.ค. 2563 - 5 ก.พ. 2564 และสถาบันต้นสังกัด หัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 ก.พ.2564 เวลา 16.30 น.

โดยสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p5-seed-fund/

เอสบี ดีไซน์สแควร์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ของเมืองไทย ล่าสุดจับมือเอ็มเทค สวทช. พัฒนา Power Lift Bed เตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น ที่มีกลไกช่วยให้ลุกนั่งยืนได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน และควบคุมง่ายผ่านรีโมตคอนโทรล เพื่อเป็นทางเลือกใหม่และสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิตภายในบ้านให้กับผู้สูงอายุ

นายพิเดช ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เผยว่า ตลอดการดำเนินธุรกิจกว่า 50 ปี กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เรามุ่งเน้นเรื่อง Customer Centric หรือการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อให้ทุกๆ การพัฒนาเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและแนวคิดนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญขององค์กรจวบจนปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่สรุปว่าไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564  กลุ่มบริษัทเอสบีฯ ในฐานะผู้ประกอบภาคธุรกิจ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความพร้อมรับกับแนวโน้มสังคมที่จะเกิดขึ้น และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากทีมเอ็มเทคในการพัฒนาโปรเจกต์ Power Lift Bed นี้ ให้เกิดขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านรูปลักษณ์ที่สวยงามและฟังก์ชันใช้สอยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงและเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

สืบเนื่องจากแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 สำนักงานฯ ได้แจ้งผลการตรวจเชื้อโรค COVID-19 ในผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 10 ราย โดยมีผลเป็น Negative ทั้งหมด

สำนักงานฯ ขอแจ้งผลการตรวจผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงรายที่ 11 จากจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย ผลการตรวจเป็น Negative คือไม่พบเชื้อโรค COVID-19 นอกจากนี้ผลการตรวจของบุคคลในครอบครัวผู้ติดเชื้อพบว่าผลเป็น Negative คือไม่พบเชื้อโรค COVID-19 เช่นกัน โดยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะยังคงกักตัวในที่พักอาศัยต่อเนื่องไปจนครบ 14 วัน


ทั้งนี้ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกอาคารภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ตามแผน และจะเปิดทำการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตามปกติได้ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตามกำหนด ยกเว้นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ที่ติดเชื้อซึ่งจะปิดทำความสะอาดต่อเนื่อง 7 วัน ไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดของสำนักงานฯ จะยังคงยึดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
23 ธันวาคม 2563

สืบเนื่องจากแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้วนั้น


สำนักงานฯ ขอแจ้งความคืบหน้าของสถานการณ์เพิ่มเติมดังนี้


1. ผลการสอบสวนทางระบาดวิทยา โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี พบผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 11 ราย ซึ่งได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประสานงานไว้ทั้งหมดแล้ว ในเบื้องต้นทราบผลการตรวจแล้ว 10 ราย ทั้งหมดมีผล Negative คือไม่พบเชื้อโรค COVID-19 ทั้ง 10 ราย คาดว่าจะทราบผลการตรวจคัดกรองรายที่ 11 ในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 11 ราย ให้กักตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการเพิ่มเติมต่อไป


2. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เข้าตรวจพื้นที่โดยรอบ และรับฟังรายงานการดำเนินการ และมาตรการต่าง ๆ ที่ทางสำนักงานฯ ดำเนินการแล้ว พบว่าการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ครบถ้วน


3. สำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการป้องกันเชื้อไวรัส เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ได้ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงที่เป็นพื้นที่การปฏิบัติงาน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัท คีนน์ จำกัด ร่วมดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ทุกอาคารภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
22 ธันวาคม 2563

เนื่องด้วย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยคณะกรรมการอำนวยการ COVID-19 สวทช. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กรณียืนยันการตรวจพบผู้ปฏิบัติงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจำนวน 1 คน เข้ารับการรักษาตัวด้วยภาวะไข้ขึ้นสูง ณ โรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยผลจากการตรวจสอบตามขั้นตอนทางการแพทย์ พบว่าผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้ ได้เข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยาแล้ว และได้นำส่งผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ต่อไปแล้ว หากกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดได้รับผลตรวจเป็น Negative จะให้กักตัวที่ ที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการเพิ่มเติมเป็นเวลา 14 วัน หรือหากผลการตรวจเป็น Positive จะส่งเข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป พร้อมกับขยายวงการสอบสวนทางระบาดวิทยาอย่างต่อเนื่อง

2. กรณีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้กักตัวที่ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่อง

3. ประกาศปิดพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

อนึ่ง สำนักงานฯ ให้ความสำคัญต่อมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรค ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้สอบทานมาตรการรักษาความสะอาดและแนวปฏิบัติของ สวทช. แล้วพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
21 ธันวาคม 2563

https://www.nstda.or.th/en/announcements/245-announcements-news-year-2020/1201-nstda-statement-on-covid-19-confirmed-case-found-on-nstda-premises.html

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เตรียมใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ พลิกโฉมวงการราชการเข้าสู่ดิจิทัลเต็มตัว ETDA พร้อม ให้คำปรึกษา e-Signature ไม่ต้องเซ็นบนกระดาษ ก็เชื่อถือได้ ด้าน สวทช.รับลูก ตรวจสอบ รับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยว่า สตง. มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบ และในฐานะหน่วยงานตรวจสอบที่ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบเอกสาร (Paper) จึงได้จัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ณ Ballroom A โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ : ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมเปิดตัว“ไฟท์ฝุ่น สเปรย์” (PhytFoon Spray) ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ได้ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันในช่วงที่ต้องเผชิญกับปริมาณของฝุ่นละอองที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องเผชิญกับฝุ่น PM2.5 ในขณะเดินทาง หรือใช้ชีวิตอยู่ภายนอกอาคาร ไปจนถึงคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ เพราะมลพิษทางอากาศอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ซึ่งทาง บริษัท เพนทา อินโนเทค จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงเกิดเป็นแนวคิดที่ต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศขึ้น โดยร่วมมือกับ บริษัท เฮิร์บ การ์เดียน จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพภายใต้การบ่มเพาะขององค์กรที่รวบรวมนวัตกรรมทางสุขภาพ โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Pharmacy Enterprise) และโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)

จากสถานการณ์การระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก ได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 1 ล้านคน อีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ซึ่งการรับมือกับโรคโควิด-19 นอกจากการเดินหน้าผลิตวัคซีนอย่างเต็มกำลังแล้ว การพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ถือเป็นอีกมาตรการเชิงรุกที่จะช่วยยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ได้

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนา “COXY-AMP” (โคซี่-แอมป์) ชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว” นวัตกรรมที่จะช่วยให้การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ทำได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น หนึ่งในงานวิจัยน่าลงทุนที่นำเสนอบน เวที Investment Pitching ในกิจกรรม NSTDA Investors' Day 2020 ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2020

เฮลทิเนส จับมือองค์กรวิจัยชั้นนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทในกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ปั้นนวัตกรรม “Besuto12” (เบซูโตะ ทเวลฟ์) เจลรูปแบบใหม่ไร้แอลกอฮอล์ ที่ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 และเชื้อ RSV ที่กำลังระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก ได้มากกว่า 99% หวังเป็นทางเลือกใหม่ ‘ที่ดีที่สุด’ เคียงข้างคนยุคนิวนอร์มอล ให้พร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในอนาคต

14 ธันวาคม 2563 ที่ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) : บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จัดแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “Besuto12” (เบซูโตะ ทเวลฟ์) นวัตกรรมเจลรูปแบบใหม่ไร้แอลกอฮอล์ โดยร่วมมือกับ บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทในกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 (Fast Track: Medicine and Medical Device Fight COVID-19) เพื่อวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี" ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นพันธมิตรการจัดการและบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ ร่วมกันพัฒนาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์/องค์ความรู้/เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการ และร่วมกันวางแผนและจัดบริการวิชาการสำหรับบุคลากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยอาศัยสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ SMS Corporation Co.,Ltd. ขอเชิญผู้ประกอบการ Startup SME และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "สูงวัย ใส่ใจ โภชนาการ : Smart Choice for the Elderly Food" รับฟังการ Sharing จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อม Workshop ในหัวข้อ “ความท้าทายของอาหารสำหรับตลาดผู้สูงวัย (Food Challenge for the Elderly Market) “ โดย คุณลัดดาวัลย์ แสนดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด SMS Corporation Co.,Ltd. และหัวข้อ “นวัตกรรมอาหารผู้สูงวัย (The Innovation for Elderly Food & Drink) “โดย รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.บูรฉัตร ศรีทองแท้  ผู้ช่วยผู้จัดการเทคนิคการอาหาร  SMS Corporation Co.,Ltd. และกิจกรรม Workshop : อาหารผู้สูงวัย ถูกใจ ทำได้เอง พลาดไม่ได้!! 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ โถง ทาวเวอร์ C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/6QLrUwGaRSaguyU6A (รับจำนวนจำกัด) สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line ID : maiys19

นาโนเทค สวทช. และ 8 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามในโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย และมาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยีภายในประเทศใน 2 ปี (2564-2565) นำร่องกลุ่มเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมที่ใช้นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต หวังผลักดันให้เกิดการนำมาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยีไปใช้สร้างความเชื่อมั่นให้ผลิตภัณฑ์ไทยในตลาดโลก

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการใน “โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” เป็นการต่อยอดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการจัดทำมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ต่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย และมาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยีภายในประเทศ

7 ธันวาคม 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผู้ได้รับเป็นนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน (ตามลำดับอักษร) ได้แก่ ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล มหาวิทยาลัยมหิดล จากโครงการวิจัย “ยาต้านไวรัสออกฤทธิ์กว้าง: การเตรียมพร้อมต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการวิจัย “การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตอาหารแห่งอนาคต” และ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากโครงการวิจัย “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ

เพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน/นิวตราซูติคอลและสารเติมแต่งอาหารชนิดใหม่” เพื่อให้นักวิจัยที่มีศักยภาพสูง เกิดการรวมกลุ่มทำวิจัยที่เข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์งานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างภาคความรู้ พร้อมยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ True Corporation Public Company Limited บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที เรส จำกัด และศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (DAIRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Digital Tranformation for Industry : กุญแจสู่ความสำเร็จในการก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยี” เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง สู่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. เป็นประธาน และ คุณสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี รวมถึงผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม ในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 160 ราย เข้าร่วมงานในครั้งนี้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยกทัพผลงานเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สร้างประโยชน์ ภายในบูธ สวทช. โซนกิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” ในงาน “วันพ่อแห่งชาติ”เมื่อวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เพื่อเปิดพื้นที่ในการแสดงความสามารถของเยาวชนไทย โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวง อว. ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง กระทรวง อว. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ คุณวิมล จำนงค์บุตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเยี่ยมชมบูธของสวทช.

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร : 5 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน”รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8  ธันวาคม 2563

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีบอร์ด KidBright ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณ ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนเป็นนักประดิษฐ์ มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” 1-6 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น.ณ ถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

โปรแกรมเวชสำอาง สวทช. โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ จับมือ อย., กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล พัฒนา “ฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก” ชี้พร้อมเปิดให้ทดลองใช้ปลาย 2564 ด้วยข้อมูลพืชสมุนไพรไม่ต่ำว่า 50 ชนิด ตั้งเป้าเพิ่มข้อมูลสมุนไพรเป็น 1000 ชนิดใน 5 ปี หวังสนับสนุนผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์ พัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวในการเปิดงานพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก” ว่า สวทช. เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีภารกิจที่สำคัญด้านการพัฒนาวิจัย ซึ่งรวมถึงการวิจัย คิดค้นผลงานที่มีการนำพืชสมุนไพรมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงมาใช้ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สวทช. อาทิ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมไปถึงการกำหนดกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย (Technology Development Group: TDG) ด้านเวชสำอาง (TDG: Cosmeceuticals) ซึ่งเป็นโปรแกรมวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดแบบ Green extraction

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP)  ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 51 ท่าน จาก 3 กลุ่มสินค้า

ได้แก่กลุ่มสินค้าสมุนไพร กลุ่มสินค้าผลไม้ และกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร ภายในงานสัมมนาประกอบการบรรยายวิสัยทัศน์ “การใช้ Big Data และ AI ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต” การเสวนา “รู้รับ ปรับตัว เพื่อโอกาสในยุค New Normal” โดยผู้บริหารจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ Workshop การวิเคราะห์โอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ DITP Business AI โดยทีมผู้เชียวชาญด้าน Data Analytics โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และแสวงหาโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้

2 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าลงทุนประจำปี 2563 ในงาน Thailand Tech Show 2020 ที่ สวทช. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน (Technologies and Innovations for Investment in The New Normal)” บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ผ่านช่องทาง www.nstda.or.th/thailandtechshow/2020  เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ กว่า 290 ผลงาน จากพันธมิตร 40 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ประธานในพิธีเปิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์

สำหรับเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นที่น่าลงทุน (Investment Pitching) ในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ผลงานจาก สวทช. และพันธมิตร โดยรางวัลผลงานที่น่าลงทุนที่สุดประจำปี 2563 จากการโหวตของนักลงทุนและประชาชนที่สนใจผ่านระบบออนไลน์ คือ “ชุดตรวจไฮบริดชัวร์ (HybridSure)” เทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ของ ดร.วิรัลดา ภูตะคาม นักวิจัยศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สวทช. และยังคว้ารางวัลผลงานที่นำเสนอดีที่สุดอีก 1 รางวัล

(2 ธันวาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2020 ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน (Technologies and Innovations for Investment in The New Normal)” บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรกอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ผ่านช่องทาง www.nstda.or.th/thailandtechshow/2020 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ กว่า 290 ผลงาน จากพันธมิตร 40 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ประธานในพิธีเปิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

(2 ธันวาคม 2563) ณ ห้องออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานTHAILAND TECH SHOW 2020 ภายใต้แนวคิด“วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน (Technologies and Innovations for Investment in The New Normal)” บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรกอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ผ่านช่องทาง https://www.nstda.or.th./thailandtechshow เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ กว่า 290 ผลงาน จากพันธมิตร 40 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ประธานในพิธีเปิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

สำหรับไฮไลต์ของงานที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก คือ การบรรยายพิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10Technologies to Watch) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้เปิดเผยถึง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับมอง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและชีวิตหลังยุคโควิดอีก 3-5 ปีข้างหน้า

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า สำหรับการบรรยายเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่ควรจับตามอง ในปีนี้ 10 เทคโนโลยี ที่สวทช. เลือกมาเป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบได้อย่างชัดเจนใน 3-5 ปีข้างหน้า แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตและธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้

ดาวน์โหลดไฟล์ Presentation

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ SMS Corporation Co.,Ltd. จัดกิจรรมในหัวข้อ “Healthy living with Plant-based solutions” เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริม ต่อยอดให้กับบริษัทภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร่วมถึงผู้ที่ต้องการหารายได้เพิ่ม ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรตีนพิเศษ หรือ Plant-based meat เป็นช่องทางสู่การสร้างรายได้เพิ่ม พร้อมเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้ โดยมี นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นประธาน และ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ที่ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร โดยภายในงานมีภาคเอกชน ผู้ประกอบการ startup  และหน่วยงานที่เป็นสมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 70 ราย 

ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการบ่มมะม่วงด้วยแก๊สเอทิลีน แทนการใช้ถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์

ช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการบ่มและลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี ได้มะม่วงที่มีคุณภาพเกรดพรีเมียมส่งขายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด ดันยอดขายสู้วิกฤตโควิด-19 ช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการนำเสนอ 10 งานวิจัยเด่นพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ Investment Pitching
ภายในงาน Thailand Tech Show 2020 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นี้ เวลา 10.00-11.30 น.
พร้อมร่วมโหวตและลุ้นผลงานวิจัยที่น่าลงทุนได้ที่นี่ (คลิก)

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฉบับ โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง กระทรวง อว. โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม อก 1 ชั้น 2 สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการ CDTI 2020 Virtual Exhibition
ทุกวันจันทร์และวันพุธ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

โดยผู้ที่สนใจสามารถจองรอบการเข้าชมได้ 2 รอบ รอบแรกเวลา 10.00 น. - 11.00 น. และ รอบ 14.00 น. - 15.00 น. หรือสามารถรับชมนิทรรศการรูปแบบ Virtual Exhibition ทางออนไลน์ได้ที่ https://my.matterport.com/show/?m

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2280-0551 ต่อ 3200, 3306, 3316

(24 พ.ย. 63) จังหวัดสุพรรณบุรี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด ,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่ง และโลจิสติกส์ของไทยทั้งรถ ราง เรือ ให้มีกระบวนการพัฒนาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในการออกแบบ, พัฒนา, ผลิต, ทดสอบ และรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล จนถึงสามารถออกเป็นผลิตภัณฑ์ยานพาหนะสมัยใหม่ทางด้านขนส่งลงสู่ตลาดไทย รวมถึงการส่งออกต่างประเทศได้

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. และโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2563 (SUCCESS 2020) รุ่นที่ 18 จัดกิจกรรมร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด นำผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีในโครงการฯ จำนวน 12 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ,บริษัท ไทย อินฟอร์เมติก ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ,บริษัท โกอิ้งเจ็ส จำกัด ,บริษัท มิวแทรค จำกัด ,บริษัท ฟร็อก ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด ,บริษัท แบร์คอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ,บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำกัด ,บริษัท ไอเวิร์ค อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด ,บริษัท คีย์ จำกัด ,บริษัท ฟินน์ โซลูชั่น จำกัด .บริษัท ไอเอสบีซี จำกัด เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมโซลูชั่นและการเรียนรู้ (CSIC: Customer Solution Innovation and Integration Experience Center ) ที่รวบรวมตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี 5G และ Digital Transformation เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 39 กรุงเทพมหานคร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU C) ขอเชิญทีมนักวิจัย หรือผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระดับ TRL 4 ขึ้นไป ในสาขานวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) สาขา IOT for Smart Industry และสาขาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Assistive Technology Devices) โดยสาขานี้ต้องเป็น Startup หรือ SME ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลและมียอดจำหน่ายผลงานบ้างแล้ว เข้าร่วมสมัคร “โครงการ Deep Tech Acceleration by NSTDA: แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก” โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับความรู้ความเข้าใจและแนวทางการวางโมเดลธุรกิจนวัตกรรม คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ตลอดระยะเวลาโครงการ รวมถึงเงินสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีออกสู่ตลาด อีกทั้งโอกาสในการแสวงหาผู้ร่วมทุนและเชื่อมโยงกับพันธมิตรธุรกิจ สมัครเข้าร่วมได้แล้วที่ https://bit.ly/3kG13m7  จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 63

17 พฤศจิกายน 2563 กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. แถลงข่าวการจัดงาน THAILAND TECH SHOW 2020 พร้อมโชว์ตัวอย่างไฮไลท์ผลงานวิจัยพร้อมต่อยอดธุรกิจ

ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 นำทัพผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก สวทช. และ 40 พันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศรวมกว่า 290 ผลงาน จัดเต็มในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น เพื่อให้เป็นตลาดเทคโนโลยี เชื่อมโยงงานวิจัยจาก สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรสู่ภาคธุรกิจ เกิดการต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ พร้อมเปิดลงทะเบียนร่วมงานแล้วตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/thailandtechshow

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดกิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมให้เยาวชน (การสร้างแรงบันดาลใจ) ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะของเยาวชนในสถานพินิจตามมาตรฐานอาชีพด้าน e-Commerce เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น เพื่อสร้างความเข้าใจภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะของเยาวชนในสถานพินิจตามมาตรฐานอาชีพด้าน e-Commerce ให้กับ เยาวชน และครูที่เข้าร่วมโครงการ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเห็นคุณค่าของตนเอง และเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ และ ติดตั้งองค์ความรู้เรื่องการออกแบบกระบวนการเพื่อสร้างทักษะแรงงานในศตวรรษที่ 21 ให้กับ เยาวชน และครู ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช./รองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อช่วยสร้างรายได้ โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านธุรกิจออนไลน์ให้แก่เยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความรู้จากการอบรมในการขยายตลาดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ปกติจะเน้นการขายที่ร้านค้า ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน แต่ละแห่งไปยังตลาดออนไลน์ โดยงานที่เยาวชนสามารถช่วยได้เป็นงานที่เยาวชนสามารถดำเนินการในรูปแบบออฟไลน์ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบของศูนย์ฝึกฯ เช่น การออกแบบหน้าร้าน การเขียนเรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การถ่ายภาพสินค้า ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพหลักสูตรด้านธุรกิจออนไลน์ผ่านสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร : (16 พ.ย. 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ถนนวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 7

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม กิจกรรมค่าย และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และทำวิจัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย เป็นการบ่มเพาะเยาวชนเหล่านี้สู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis: FI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ,บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตนักศึกษาทุกชั้นปี และบัณฑิต อาจารย์ นักวิจัย ร่วมสมัคร “โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020/21” ภายใต้หัวข้อการประกวด นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร และ  นวัตกรรมอาหารสำหรับการใช้ชีวิตแห่งอนาคต ชิงรางวัลรวมทั้งสามรุ่นมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยรอบ TCAS1 (สำหรับรุ่น Fry weight) ทริปศึกษาดูงานนวัตกรรมอาหารในต่างประเทศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับรุ่น Light weight) และโอกาสแสดงผลงานใน THAIFEX2021 และโอกาสในการร่วมงานกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ รวมถึงโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของเมืองนวัตกรรมอาหาร

สมัครและอัพโหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 .. 63 ทาง

- ลิงก์สมัคร รุ่น “Fly weight” https://forms.gle/B7sC7vaargUKFBgo6
- ลิงก์สมัคร รุ่น “Light weight” https://forms.gle/S32eyK3kvVhbDjuN9
- ลิงก์สมัคร รุ่น “Heavy weight” https://forms.gle/pB9PDDi9PYZ7AiRB6

ติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Foodinnopolisinnovationcontest/

     

อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ พันธมิตร พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียว “หอมนาคา” ขยายผลสู่เกษตรกร ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพตรงตามพันธุ์

13 พฤศจิกายน 2563 ณ โถงชั้น1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถนน โยธี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ G Rock สู่ Green Rock นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ความยั่งยืน

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และนายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารทั่วไป บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว Green Rock นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ความยั่งยืนเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนาม MOU กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Startups นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดขั้นตอนด้วยการเชื่อมโยงผ่านระบบจัดการองค์กรที่สำคัญ

อาทิ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผลงานวิจัยของ สวทช.  เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความพร้อมให้เติบโตผ่านกลไกตลาดทุน

ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ที เอ็ม ซี) สวทช. ประกาศรางวัล TechBiz Starter Funds มอบทุนสนับสนุน จำนวนเงิน 40,000 บาท สำหรับผลงาน 10 อันดับที่ได้รับคะแนนสูงสุด

ในโครงการ “สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter)” ปี 2563 ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและต่อยอดกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถสร้างรากฐาน ดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทาง และสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องลิโด้ คอนเน็คท์ ฮอล 2 (Lido Connect Hall 2) ลิโด้ คอนเน็คท์ กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและการโอนการดำเนินงาน

ภายใต้โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 3)” โดยมุ่งหวังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ ภายใต้แนวคิด “วิจัยได้...ขายจริง” ผ่านกลไกการทำงานของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. และชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house วช. โดยการจัดสรรทุนวิจัยจาก สกสว. ให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ชมรมนักเรียนทุน สวทช. จัดงาน NSTDA Homecoming Day 2020 รวมศิษย์เก่าและปัจจุบันชมรมนักเรียนทุน สวทช. เช่น ทุน JSTP (Junior Science Talent Project ), ทุน JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology), ทุน TAIST (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology), ทุน TGIST (Thailand Graduate Institute of Science and Technology) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนได้พบผู้บริหาร สวทช. และทราบถึงวิสัยทัสน์และทิศทางในการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษจาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. 3 ท่าน นำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ พร้อมด้วย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. เข้าร่วมงาน โดยมีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “ต้นน้ำ กลางน้ำ กับปลายทางการพัฒนากำลังคน” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ศิษย์เก่านักเรียนทุน TGIST และเปิดเวทีแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตนักเรียนทุน สวทช. โดย รศ.ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คุณสมพร ไตรปาน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเป็นแรงบันดาลใจบนเส้นทางสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนทุนในรุ่นปัจจุบันต่อไป

For English-version news, please visit : KidBright workshop for kids with special needs

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร - 30 ตุลาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่ครูและนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1” ในครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBright ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (SWP)  ร่วมกับ โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ทางด้านการแพทย์ (IM Health) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดงาน "สัมมนาเพื่อเรียนรู้และรับมือ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์" โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ใน สวทช. มีความเข้าใจกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 27 พ.ค. 2564  สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับงาน ให้เกิดความปลอดภัยต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการแพทย์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุวิภา วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

โดยในการบรรยายครั้งนี้ ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กล่าวถึง คำนิยามของมาตราที่เกี่ยวข้องในกฎหมาย ตลอดจนช่วยขยายภาพกว้างของ พ.ร.บ.ดังกล่าว พร้อมด้วย

(วันที่ 27 ตุลาคม 2563) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นพันธมิตรการจัดการและบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน

For English-version news, please visit : RFID patient tracking & identification system introduced at Rayong Hospital

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข หรือ 2P @Safety Tech (Patient and Personnel at Safety Technology Awards)  จับคู่ธุรกิจซอฟต์แวร์กับโรงพยาบาลระยอง พัฒนา“ระบบระบุตัวตนผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน” ช่วยลดความเสี่ยง ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์

นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. กล่าวถึงแนวคิดโครงการ 2P @Safety Tech ว่า สวทช. ร่วมกับ สรพ. ในการประสานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและผู้ประกอบการเทคโนโลยีด้านสุขภาพและการแพทย์ เพื่อนำนวัตกรรมมาช่วยให้ระบบงานบริการในโรงพยาบาลสะดวกและง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรการแพทย์ ซึ่งโครงการฯ นี้เริ่มเมื่อปี 2561 โดย สรพ. ได้เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลที่มีความต้องการจะยกระดับการบริการได้ระบุปัญหาในรูปแบบข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหา ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าโรงพยาบาลจะต้องมีความพร้อมที่จะนำไปใช้ให้แก้ปัญหาและเกิดประโยชน์ได้จริง จากนั้นทาง สรพ. และ สวทช. จะนำข้อเสนอโครงการมาพิจารณาคัดเลือกและจับคู่กับ นักวิจัย นวัตกรหรือผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่ สวทช.มี เพื่อนำเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาและยกระดับการบริการตามข้อเสนอโครงการของโรงพยาบาล

For English-version news, please visit : ITAP-NSTDA assists Thai firm developing a mobile robot for hospitals

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ แก่ผู้ประกอบการบริษัท ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผลิตรถเคลื่อนที่อัตโนมัติประเภทนำทางด้วยเส้น สำหรับช่วยขนส่งของอัตโนมัติซึ่งใช้งานจริงที่โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพิ่มความปลอดภัยจากการแพร่กระจายเชื้อโรค พร้อมช่วยลดภาระงานบุคลากรในโรงพยาบาล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ SMS Corporation CO.,Ltd. จัดสัมมนาในหัวข้อ “Easy Startup ฉบับขนมหวาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขนม ทั้งทางด้านของวัตถุดิบหลักได้แก่ แป้งรวมถึงด้านการตลาด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมี นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นประธาน โดยภายในงานมีาคเอกชน ผู้ประกอบการ startup  และหน่วยงานที่เป็นสมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 70 ราย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โปรแกรมเวชสำอาง โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) จัดอบรม “Efficacy Testing of Anti-Aging Products in Ex Vivo Human Skin Models & Clinical Testing” ในผู้ประกอบการกลุ่มเวชสำอางและเสริมอาหาร นำเสนอข้อมูลการตลาดและนวัตกรรมของไทยด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยเฉพาะงานวิจัยของนาโนเทค และ สวทช. หวังผลักดันแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม โดยมี ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย Super Manager โปรแกรมเวชสำอาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดร.ภญ.มยุรี กัลยาวัฒนกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Dr.Nikita Radionov, Subsidiary and Technical-commercial Actions Manager จาก Laboratoire BIO-EC ประเทศฝรั่งเศส มาให้ข้อมูล พร้อมด้วย ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี ดร.วันนิตา กลิ่นงาม นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นาโนเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากร

For English-version news, please visit : Capacity building of business incubators in Thailand

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เดินหน้าโครงการยกระดับขีดความสามารถหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ปีที่ 3

เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของหน่วยบ่มเพาะฯ ให้สามารถรองรับการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น และเพิ่มพูนองค์ความรู้เชิงนโยบายที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารหน่วยบ่มเพาะฯ ให้แก่ผู้บริหารสำหรับการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรงานบ่มเพาะธุรกิจ ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม

(21 ตุลาคม 2563) : ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบรางวัลประเภทองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ Science Communicator Award for Organization ที่มีการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ และมีผลงานเด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสร้างผลกระทบที่ดีสู่สังคม ซึ่ง สวทช. มุ่งปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ด้วยทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศสู่สังคม อาทิ ผลิต Infographic podcast รวมถึงเกม XVolution ที่สอดแทรกการเรียนรู้และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต นิตยสารออนไลน์ หนังสือ และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ เป็นต้น จากรองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คุณกลอยตา ณ ถลาง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความ ยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ Rising Star Science Communicator Award และ Science Communicator Award รางวัลละ 10,000 บาท 

For English-version news, please visit : NSTDA and the Department of Special Investigation establish collaboration to promote R&D for national security

(20 ตุลาคม2563): กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดพิธีลงนาม “ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี”

โดยมี พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนาม เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและงานความมั่นคง ณ ห้องประชุม SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวทัน 5G และ IoT สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G และ Internet of things กับกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทภาคเอกชน เป็นการช่วยเหลือและสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้กับภาคเอกชนต่อไปในอนาคต โดยมี น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นประธาน และมี คุณณฤต ดวงเครือรติโชติ Head of IoT dtac ซึ่งมีความรู้เชิงลึกและประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี IoT สำหรับธุรกิจกว่า 5 ปี ในหลากหลายอุตสาหกรรม เป็นวิทยากร ซึ่งมีภาคเอกชนและหน่วยงานที่เป็นสมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมการสัมมานากว่า 52 ราย และรับชมออนไลน์ผ่านทาง Live Facebook 36 ราย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจภาคการเกษตร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนอย่างมืออาชีพ” เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยและผู้สนใจ ให้เป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)  ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการนำภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาผนวกรวมกับเทคโนโลยี เกิดเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ สร้างเครือข่าย เกิดแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรรายอื่นต่อไป โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 . ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ด่วน! รับจำนวนเพียง 40 ท่านเท่านั้น สมัครได้ที่ https://bit.ly/31nt0Z3 (ค่าสมัคร 1500 บาทต่อท่าน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สท. โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1742 หรือ 084 409 0336 (สุวิมล) 096 187 5154 (กนกพร)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program) 

สวทช. เป็นหน่วยงานวิจัยที่มีแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ในลักษณะของการเป็น NSTDA postdoctoral school เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากทั้งในและต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานวิจัยภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยงของ สวทช. และเครือข่ายวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานวิจัย และอาศัยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยของ สวทช. โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐาน เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพนำไปสู่การเสริมสร้าง career path ให้กับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น จึงเป็นกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยในระดับสูง เพื่อผลิตนักวิจัยอาชีพที่มีคุณภาพ

• เชื้อไวรัสซิกา เกิดจากยุงลายเป็นพาหะสำคัญเช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือยาป้องกันการติดเชื้อได้ มักพบในประเทศเขตร้อน
• ข้อดีของออร์แกนอยด์ หรือ การสร้างอวัยวะจำลองมดลูกและรก คือนักวิจัยสามารถทำการทดลองเพื่อศึกษาการติดเชื้อของโรค และทดสอบการใช้ยาในการรักษา โดยที่ไม่ต้องทดสอบกับอาสาสมัครหรือคนไข้จริง
• โครงการนี้เป็น 1 ใน 5 โครงการ TDR Global Crowdfunding Challenge Contest ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งจัดตั้งเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่อในเขตร้อน พร้อมเปิดระดมทุนเพื่อดำเนินงานวิจัย (Crowdfunding for Science) ตั้งเป้า 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 260,000 บาท)

ในช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์ รกเป็นอวัยวะที่เชื่อมต่อระหว่างทารกและแม่ มีหน้าที่ในการควบคุมการแลกเปลี่ยนสารต่าง ๆ ระหว่างแม่และทารกในครรภ์ ซึ่งรวมไปถึงสารอาหาร แก๊ส ของเสีย และยาต่าง ๆ ที่แม่รับประทาน  เข้าไป นอกจากนี้รกยังเป็นตัวเชื่อมการถ่ายทอดเชื้อโรคต่างๆ จากแม่สู่ทารกอีกด้วย ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวมารดาเองระหว่างตั้งครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงของทารกที่จะเสียชีวิตในครรภ์ หรือมีภาวะผิดปกติทางพัฒนาการและการเจริญเติบโตเมื่อแรกเกิด หรือเสียชีวิตขณะแรกเกิดได้ ถึงแม้ว่าการถ่ายทอดเชื้อโรคจากแม่สู่ทารกในครรภ์ส่งผลร้ายแรงให้เกิดขึ้น แต่ขณะนี้ยังไม่มีระบบทดลองที่สมบูรณ์ในห้องปฏิบัติการที่จะสามารถนำมาศึกษากระบวนการติดเชื้อและการแพร่เชื้อต่าง ๆ จากแม่สู่ทารกได้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม จัดสัมมนาด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี เรื่อง “เศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563  เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง MR220-221 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมีการเสวนา หัวข้อ “เศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” โดย ดร. วรรณี  ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการนาโนเทค, รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.บงกช  หะรารักษ์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก (PPDT) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) รวมถึงการบรรยาย หัวข้อ Testing models for food safety and food contact materials” จากนักวิจัยในทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของนาโนเทค ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับชมการถ่ายทอดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.propakasia.com/ppka/2020/th/conference.asp  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 0 2564 7100 ต่อ 6608 (จุฑารัตน์) หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กมอ.มีมติยกเลิกการกำหนดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกปริญญา เรียนไม่จบไม่ต้องถูกรีไทร์

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ห้องประชุมวิจิตร ศรีสอ้าน อาคารการอุดมศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา(กมอ.) ที่มี ศ.(เกียรติคุณ) ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร เป็นประธาน มีวาระสำคัญ คือ การเสนอให้ยกเลิกการกำหนดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละระดับปริญญา กรณีกำหนดให้สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกินกี่ปีการศึกษา ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วใมงจึงเสร็จสิ้น จากนั้น ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล เลขานุการ กมอ. เปิดเผยว่า กมอ.ได้มีมติให้ยกเลิกการกำหนดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละระดับปริญญา กรณีกำหนดให้สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกินกี่ปีการศึกษา ทั้งนี้ ให้สภาสถาบันกำกับดูแลให้บัณฑิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นปัจจุบันขณะสำเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตามเนื่องจากการยกเลิกดังกล่าวเป็นการยกเลิกข้อกำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนั้น ให้หารือคณะอนุ กรรมการด้านกฎหมายว่า กมอ.สามารถพิจารณาโดยใช้อำนาจตามข้อ 17 แห่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ข้อ 18 แห่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้หรือไม่ หรือจะมีแนวทางอื่นใดในการดำเนินการดังกล่าว

For English-version news, please visit : NSTDA and partners to implement an e-commerce education and training as part of workforce development program

ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และธนาคารออมสิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกำกับดูแลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ของทั้ง 5 หน่วยงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “สูงวัยสดใสด้วยสุขภาพที่ยั่งยืน ทันรู้ทันสมัยกับสังคมที่เปลี่ยนไป” เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการฝึกคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดสัมมนาในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้อง 814 ชั้น 8 อาคารเอนกประสงค์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 . รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น สมัครได้ที่ https://bit.ly/3lg7zk0 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563  และขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุมชน) โดยรับสมัครจำนวน 1 คน/นิติบุคคล สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-7000 ต่อ 1368,1381,1301 (ชนากานต์, พนิตา) อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(วันที่ 9 ตุลาคม 2563) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โดยเป้าหมายของความร่วมมือคือการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนและบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based Learning) ในการจัดการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and AI) ภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง (STEM Education) นอกจากนี้ รมช.ศธ. ยังเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ACT AI Lab ซึ่งเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้และต่อยอดทักษะด้าน AI ของนักเรียนอีกด้วย

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME ด้านนวัตกรรมอาหาร (Food SME) ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด From Local to Global เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอาหาร SME ด้านนวัตกรรมอาหารของไทยฯ ครั้งที่ 7 (PADTHAI #7) หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง ระหว่างวันที่ 30 .. 63 ถึง 4 .. 63 ณ โรงแรม Kantary hill จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25.. 63 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/uR73MqTrWdoFSBMz6 หรือสอบถามโทร. 091 713 5433 (กรองจิตร สมใส) และเพจ Padthai by Food Innopolis ได้ที่ https://www.facebook.com/padthaibyfoodinnopolis/

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์) : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต (Thailand Food Innovation - Nationwide Online  BootCamp 2020 : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศผลโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020) ตอน “ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อชุมชน” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน และมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. (สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) พร้อมผู้แทนจากบริษัท เอ็กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำทีมคณะกรรมการในการตัดสินผลการประกวด

For English-version news, please visit : NSTDA teams up with Department of Marine and Coastal Resources embarking on genetic conservation of mangrove plant species

2 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 203 โรงแรมเซนทราฯ บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดแถลงข่าวลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัย พัฒนา และวิชาการ เกี่ยวกับป่าชายเลน

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และนายโสภณ ทองดี อธิบดี ทช. ร่วมลงนาม ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ ประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย นายอภิชัย เอกวนากูล รักษาการรองอธิบดี ทช. และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมเป็นสักขีพยาน

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคใต้ (ศวภ.3) คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และกลุ่มเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์ 12 กลุ่ม ใน 11 อำเภอของจังหวัดสงขลา จัดงาน ‘เสริมแกร่งชาวนาสงขลา’ ด้วย ‘วิถีวิทย์’ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

เป็นประธานเปิดงาน ‘เสริมแกร่งชาวนาสงขลา’ ด้วย ‘วิถีวิทย์’ เกิดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี” การเสวนาเรื่อง “กว่าจะเป็น...เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชน” “ข้าวพื้นเมืองใต้สำคัญอย่างไร” การประกวดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (ข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวพาณิชย์) นิทรรศการพันธุ์ข้าวจากกลุ่มเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์ และกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ สท.


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563

For English-version news, please visit : Electric bus prototypes unveiled to Prime Minister

29 กันยายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ - ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานวิจัย “การพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า โครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. (City transit E-buses)” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปรระเทศไทย (กฟผ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เครือข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา ทดสอบ หน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐาน การจดทะเบียน การใช้งาน นโยบายส่งเสริม และเอกชนผู้ร่วมพัฒนา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้า ที่สามารถจดทะเบียนเพื่อใช้งานกับกรมการขนส่งทางบก ได้อย่างถูกต้อง และพร้อมสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 4 รายการ

โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทช. กฟน. กฟภ. กฟผ. ขสมก. และกลุ่มผู้ประกอบการไทยผู้ร่วมพัฒนา เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมรถโดยสารไฟฟ้า ที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการไทย ภายใต้การให้คำปรึกษา จากนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์ (TACGA) มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุนกราฟิกส์ไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดประกาศผลโครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 ในหัวข้อ “เกษียณไว อารมณ์ดี” โครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผลหมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภทนักเรียนนักศึกษา ทีม Tomato จาก จุฬาฯ กับผลงาน “ออกดอกออกผล” และประเภทบุคคลทั่วไป ทีมเต่าสามขา กับผลงาน “อยากเกษียณไว ให้มาหาผม” คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ส่วนหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น ชนะเลิศคือ ทีมราหูฟิล์ม กับผลงาน “ต้อง(ปิดมือถือ)ปล้น” นับเป็นการต่อยอดความรู้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์นำมาปรับเข้าใช้ด้วยกันจนเกิดเป็นผลงานพัฒนาที่น่าสนใจ

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยพะเยา แก่ผู้ประกอบการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเป็นเส้นขนมจีนอบแห้งของ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ โซ แซ่บ” จ.พะเยา ในโครงการ “การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเส้นขนมจีนอบแห้ง” สามารถเพิ่มกำลังการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตรไทย และมีคุณภาพถูกต้องตามหลักอาหารปลอดภัย

For English-version news, please visit : NSTDA partners with Bangchak to develop a circular waste management system for oil refinery industry

วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในด้านการวิจัยและพัฒนา “ระบบการจัดการของเสียจากธุรกิจโรงกลั่นด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน” 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และคณะ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อยกย่องเชิดชู รวมถึงส่งเสริม ผลักดัน และกระตุ้นให้หน่วยงานของภาครัฐมีการจัดการน้ำเสียจากอาคารและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนและประชาชนในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ณ จังหวัดลำปาง : บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด ประสบปัญหาเศษขนไก่จากโรงเรือนหลุดเข้าไปบ่อรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งเป็นบ่อพักเพื่อนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ รวมถึงอัตราการกวนตะกอนอินทรีย์ในบ่อหมักยังไม่ดีเท่าที่ควร เกิดชั้นฝ้าตะกอนบริเวณบนผิวน้ำของบ่อหมักแบบปิดไม่ใช้อากาศ เป็นผลให้การทำงานของจุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศภายในบ่อหมักไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ผลพลอยได้จากระบบ ได้แก่ ปริมาณก๊าซชีวภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และเนื่องจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่ติดตั้ง เป็นระบบขนาดใหญ่ ถึง 18,000 ลูกบาศก์เมตร จึงจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการกวนตะกอนให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น

จึงเป็นโจทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP สวทช. เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ โดยทำการปรับปรุงระบบกวนตะกอนในบ่อหมักย่อยน้ำเสีย รวมทั้งจะทำการติดตั้งเครื่องกวนผสมแบบเชิงกลที่ไม่ทำให้เกิดการเติมอากาศภายในบ่อหมักแบบอัตโนมัติ (PLC) แบบ Airlift เพื่อทำการกวนตะกอนภายในบ่อหมัก เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

For English-version news, please visit : NSTDA in collaboration with KKU KMUTT KMUTNB and EVAT to find Thailand Energy Storage Technology Alliance (TESTA)

(24 กันยายน 2563) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (Thailand Energy Storage Technology Alliance: TESTA) เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยมี นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนาม พร้อมด้วย ผู้บริหารจาก 5 หน่วยงานภาคี รวมถึงได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เอ็ม สแตนลีย์ วิตติงแฮม ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี พ.ศ. 2562 จากการคิดค้นวัสดุสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน รวมถึงผู้ประกอบการด้านการผลิตแบตเตอรี่สมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมาร่วมพูดปาฐกถา

testa MOU

For English-version news, please visit : NSTDA partners with Energy Absolute (EA) on advanced energy technology

EA ผนึกพลังกับ อว. สวทช. ลงนามความร่วมมือศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถการทำงานของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าความจุสูง นำวัสดุทางการเกษตร เช่น กะลาปาล์ม มาเป็นวัตถุดิบ หวังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศ รวมถึงพัฒนาวงจรจัดการระบบการทำงานของแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้สูงขึ้น พัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการใช้ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ที่ทันสมัยที่สุด และเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าความจุสูง เป็นหัวใจหลักในขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ในโครงการความร่วมมือวิจัยพัฒนาวัตถุดิบและชิ้นส่วนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทำงานของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าความจุสูง หรือแบตเตอรี่ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงโดยพึ่งพาทรัพยากรและการผลิตภายในประเทศ ลดการนำเข้าและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่อไป โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนาม

(22 กันยายน 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมแถลงข่าวผลงานความร่วมมือ การขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ(ศพส.)  นำร่องใช้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ “บ้านบางแค” เป็นแห่งแรก หรือ “บางแคโมเดล” ก่อนขยายผลให้ครบทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ รองรับปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ หรือ การมีจำนวนประชากรอายุ 60 ปี ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และทีมวิจัย สวทช. ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม Site Visit to LAB ตอน FabLab วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ จ.อุดรธานี เยี่ยมชมนวัตกรรมเยาวชนในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม จำนวน 5 ผลงาน ที่พัฒนาขึ้นจากเครื่องมือทางวิศวกรรมในห้อง FabLab

ได้แก่ ชุดสาธิตแขนกล หุ่นยนต์มด กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส และแขนกลหุ่นยนต์ขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร (Innovator) ให้แก่เยาวชนไทย ในการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบและสร้างชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดกิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กและของเล่นวิทยาศาสตร์ ตอน วิทยาศาสตร์ในธรรมชาติรอบตัว ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสังเกต จากการทำลงมือทำกิจกรรม ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

For English-version news, please visit : BIOTEC-NSTDA receives drug target protein crystals grown in space from JAXA

21 กันยายน 63 ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และองค์กรสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA)

จัดพิธีรับมอบข้อมูลการกระเจิงของแสงจากผลการฉายแสงซินโครตรอนกับโครงสร้างผลึกโปรตีนอวกาศ จากผลงานวิจัยหัวข้อ “การทดลองปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศเพื่อพัฒนายาต้านโรคมาลาเรีย” ของ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และที่ปรึกษา สวทช. เป็นประธาน

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนนักวิจัย บุคลากรในภาคการศึกษา และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2564 ภายใต้ทุน Newton Fund ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรม Introduction to Research Commercialisation ณ ประเทศไทย และนำเสนอผลงานในลักษณะ Investment Pitching กับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมตามโปรแกรมของ RAEng ของประเทศอังกฤษ ซึ่งทำการอบรมทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พนักงานในหน่วยงานวิจัยของรัฐ ผู้ประกอบการเจ้าของนวัตกรรม หรือเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่เป็นนักศึกษาจะต้องมีจดหมายยืนยันและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (หากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโปรดระบุแหล่งทุนวิจัยในใบสมัครด้วย) โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Food, Agricultural technologies, biotechnology, chemical engineering, civil engineering, computer science, design engineering, electrical and electronic engineering, ICT, materials science, mechanical engineering, and medical engineering และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมสนับสนุนทุนจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมสนับสนุนทุนให้นำผลงานวิจัยนั้นๆ เข้าร่วมในโครงการ
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก
 4. ผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

For English-version news, please visit : Enhancing competitiveness of food industry through Smart Food Factory 4.0

ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) และเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมด้วยเครือข่ายพันธมิตร จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smart Food Factory 4.0 (อุตสาหกรรมอาหารในยุค 4.0)” เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีผู้ประกอบการ SME ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สวทช. กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Food Factory 4.0 หรืออุตสาหกรรมอาหารในยุค 4.0 ในครั้งนี้ ซอฟต์แวร์พาร์ค ร่วมมือกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร และหน่วยงานพันธมิตร จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ด้วยการผลักดันเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (Automation) ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน ซึ่งที่ผ่านมาตลอด 23 ปีของซอฟต์แวร์พาร์ค มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่เข้มแข็ง และด้วยนโยบายการทำงานที่มุ่งเน้นขอบข่ายที่กว้างขวางขึ้น

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ดำเนินกิจกรรม “สนุกวิทย์เก่งศิลป์สู่พลังสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ครูและเด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมศิลปะภาพสีน้ำออแกนิคที่สกัดจากดอกไม้และใบไม้ พร้อมร่วมดื่มด่ำกับการเรียนรู้ธรรมชาติ และปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผ่านดอกไม้ ต้นไม้ ใบหญ้า แสนน่ารัก ร่วมถึงพาเด็ก ๆ ทำของเล่นทำมือเอง เพื่อความอบอุ่นในครอบครัว และเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 11 - 25 กันยายน 2563

For English-version news, please visit : Ministry of Science and Ministry of Energy join hands for clean energy and energy security

14 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงพลังงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำหนดกรอบทิศทางและการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อร่วมกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับกรอบนโยบายพลังงานของชาติ ซึ่งยึดจากแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว 20 ปี รวม 5 แผน ได้แก่ การพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ อนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน

โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนาม พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมลงนาม

ในงาน Healthcare 2020 ภายใต้แนวคิด สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจเข้ากับกระแสสังคมสูงวัย คือ Health Forum : MTEC กับนวัตกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งมีนักวิจัยไทยมาแชร์และโชว์นวัตกรรมการ กิน-อยู่ จากงานวิจัยที่ใช้ได้จริง เพื่อให้สังคมไทยเตรียมพร้อมสำหรับการรองรับสังคมสูงวัย ผ่านประสบการณ์และองค์ความรู้จาก 3 นักวิจัยไทย ได้แก่ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม ดร.บุญล้อม ถาวรยุติการต์ หัวหน้าทีมวิจัยอุปกรณ์เฉพาะบุคคล และ ดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส นักวิจัยทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จ.อุดรธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายพันธมิตร พัฒนาพื้นที่ชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่

ชมความงามไม้ดอกได้ตลอดปี สร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน ประเดิมจัดงาน “ปทุมมาเบ่งบาน เที่ยวห้วยสำราญสุขใจ” ชมความงามปทุมมาหลากสายพันธุ์ถึง 31 ตุลาคมนี้ พร้อมเปิดตัว “ปทุมมาห้วยสำราญ” ไม้ดอกหน้าฝนสายพันธุ์ใหม่

For English-version news, please visit : New Minister pays a visit to NSTDA

(วันที่ 11 กันยายน 2563) ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ อดีตรองอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง อว. รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร อว. เยี่ยมชมผลงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และคณะผู้บริหาร สวทช. ให้การต้อนรับ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

For English-version news, please visit : NSTDA and Ministry of Defence sign agreement to develop defence research and innovation

8 กันยายน 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือ กระทรวงกลาโหม โดย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) ลงนามความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ” เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคง ในการขับเคลื่อนและขยายผลของงานวิจัยไปประยุกต์สู่การใช้งานจริง รวมถึงสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ S- Curve 11

โดยมี พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนาม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) จัดเสวนาสร้างความรู้และมุมมองทางด้านการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมหัวข้อ “เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในยุค New Normal ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาขยายธุรกิจ เชื่อมโยงภาคธุรกิจกับกลุ่มงานวิจัย และสร้างเครือข่ายนักลงทุนทางด้านธุรกิจนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ

For English-version news, please visit : Thailand Food Innovation Junior Bootcamp 2020

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ (ACM) และ FI Accelerator เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis: FI) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา (Thailand Food Innovation: Junior Bootcamp 2020)” ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อให้ความรู้ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ติดความรู้และแนวทางสร้างนวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร (Food Heritage Innovation) และนวัตกรรมอาหารสำหรับการใช้ชีวิตแห่งอนาคต (Future Lifestyle Food Innovation)

โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศระดับชั้นมัธยมปลายกว่า 150 คน จำนวน 30 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอาหารเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Thailand Food Innopolis Innovation Contest ในระยะต่อไป โดยพิธีเปิดค่ายมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมเปิดงาน

For English-version news, please visit : BIOTEC-NSTDA sets to build capacity across cassava value chain in Mekong countries

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนกระบวนการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงได้ดำเนินโครงการ “Capacity Building on Circular Economy, Resource and Energy Efficiency for Productivity and Sustainability of Cassava Chain to High Value Products: Cassava Root, Native Starch, and Biogas in Mekong Countries” หรือ โครงการ CCC

เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง บุคลากร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิต ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมระบุล่าสุดได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือแม่โขงและสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund-MKCF) กว่า 12 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรมให้บุคลากรในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง

27 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 – 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) จาก นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะที่มีมาตรฐานในการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง และมีความพร้อมตามมาตรฐานการทดสอบในระดับสากล หนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีมาตรฐานในสากล ประหยัดต้นทุน ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2557 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพในการวิเคราะห์ทดสอบ โดยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบด้วยวิธีมาตรฐาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) และเป็นศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง พร้อมมีมาตรฐานการทดสอบระดับสากล โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามหลักวิธีมาตรฐานต่าง ๆ ให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

For English-version news, please visit : Nanocoating technology for religious building preservation

ทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. ลงพื้นที่วัดปากน้ำ (สมุทรคงคาราม) จังหวัดระยอง ในโครงการ “เทคโนโลยีสารเคลือบนาโนเพื่อการอนุรักษ์อาคารศาสนสถาน” ดูความก้าวหน้าจากการต่อยอดใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยีสู่สารเคลือบพื้นผิว ลดการเกิดคราบสกปรก ตะไคร่น้ำ และเชื้อรา เพิ่มความคงทนและสวยงาม ลดต้นทุนการดูแลรักษาอาคารศาสนสถาน หนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า นาโนเทคมีพันธกิจหลักในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ “นาโนเทคเองให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบความต้องการได้แบบ 360 องศา รอบด้านทุกมิติ ซึ่งในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา เราถ่ายทอดผลงาน 39 โครงการ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ รวม 30 หน่วยงาน สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 3,543 ล้านบาท ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของภาคการผลิตและบริการ มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท” ดร.ภาวดีกล่าว

For English-version news, please visit : Cabinet approves the establishment of Sustainable Manufacturing Center

25 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการ สวทช. ประกาศพร้อมเดินหน้าดำเนินงาน “ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC)” ภายใต้เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ ระบบอัจฉริยะ ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi ARIPOLIS) ณ วังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อต่อยอดการวิจัยพัฒนานำไปสู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ในฐานะที่ สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนา EECi ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในทุกภาคส่วน ให้เป็นศูนย์กลางการทำวิจัยและพัฒนา เพื่อต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งโครงการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC)” ภายใต้เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ ระบบอัจฉริยะ ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi ARIPOLIS) ที่ได้รับการอนุมัติจาก ครม. นี้มีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2564 – 2568 ด้วยงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์สาธิตด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ พัฒนาแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้พัฒนาระบบ (SI) นวัตกร นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งในรูปแบบการสาธิต การเรียนรู้ และการทดลองปฏิบัติจริง ได้แก่ เครื่องมือประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Assessment Tools), สายการผลิตเพื่อการเรียนรู้ (Learning Station/Line) และ แพลตฟอร์มทดสอบ (testbed/sandbox) รวมไปถึงกิจกรรมวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมและศูนย์กลางรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ เปลี่ยนวิถีการผลิตของประเทศตลอด Value Chain ครอบคลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ SME รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเป็นฐานเชื่อมโยงงานบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกัน เพื่อต่อยอดการวิจัยพัฒนาสู่การสู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และสร้างให้เกิดผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสอดคล้องนโยบาย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตและการจ้างงานของประเทศต่อไป

24 สิงหาคม 2563 ณ พื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อม ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.อว. และ นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. รศ. ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว. และผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมสวนทุเรียนใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้วยการนำเทคโนโลยี IoT มาพัฒนาเป็น “ระบบติดตามสภาวะแวดล้อมและให้น้ำทุเรียน”

โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

(24 สิงหาคม 2563) ณ พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อม ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.อว. และ นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ EECi และเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) รวมถึงเยี่ยมชมสวนทุเรียนใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้วยการนำเทคโนโลยี IoT มาพัฒนาเป็น “ระบบติดตามสภาวะแวดล้อมและให้น้ำทุเรียน”

โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. และ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และโครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (IM) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) จัดอบรมวิชาการ Master Class EP II ในเรื่อง Global Gateway for Cosmetic Industry ภายใต้โครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2563 ระยะที่ 1 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และนักวิจัยพี่เลี้ยง กว่า 50 คน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสู่เชิงพาณิชย์ ก่อนที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการ 3 ราย ร่วมงาน COSMETIC-360 ครั้งถัดไปที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อขยายตลาดต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเวที Innovation Pitch 2020 ครั้งที่ 4 สำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่สนใจนำเสนอธุรกิจให้กับนักลงทุนและกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมลงทุน และระดมเงินทุน การต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกัน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การขอรับรองธุรกิจ Start-Up การขึ้นบัญชีนวัตกรรม การเข้าร่วมโครงการภาษี 300% การประเมินและจัดอันดับเทคโนโลยี และการให้คำปรึกษา ITAP ร่วมวิจัย-จ้างวิจัย หรือการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นี้ เวลา 11.00 – 12.00 น. ผ่าน Cisco Webex Event ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/SECBEYE1tJgVmjy96 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธญา วรรณเสน อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร 025647000 ต่อ 71693

For English-version news, please visit : ARI innovations showcased at AI Innovation Jumpstart Demo Day

กรุงเทพฯ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดเวทีนำเสนอผลงาน AI Innovation Jumpstart Batch2 BKK : Demo Day ภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARI Skill Development Project)” จำนวน 20 ผลงาน ใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม

เพื่อนำเสนอผลงานที่พร้อมจะพัฒนาสินค้าและบริการ และนำเสนอต่อนักลงทุนแล้ว รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ ARIPOLIS หรือเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในเขตพื้นที่ EECi ด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยต่อไป พร้อมกันนี้ ทุกทีมยังได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ทีมละ 100,000 บาท โดยมี 3 ผลงานเข้าตาคว้า Popular Vote รางวัลละ 5,000 บาท

For English-version news, please visit : BIOTEC Executive Director awarded 2020 Outstanding Scientist title

17 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมี ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2563

ประกอบด้วย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ผลงานวิจัย “ผู้สร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาอาหารหมักไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ทางอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกับพันธมิตรสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในการผลิตและแปรรูป ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสร้างอุตสาหกรรมอาหารใหม่มูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม” และ ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากสาขาวิศวกรรมเคมี ผลงานวิจัย "เครื่องปฏิกรณ์แบบหลายหน้าที่ (Multifunctional reactor) และการรวมกระบวนการ (Process intensification) สำหรับอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และไบโอรีไฟเนอรี" พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย ดร.พิชญ พัฒนสัตยวงศ์ สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ผลงานวิจัย “วัสดุไฮบริดเพื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่” และ รศ.ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานวิจัย “การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาปฏิกิริยาเคมีและการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์” เข้าร่วมงาน

For English-version news, please visit : NSTDA and partners hosted a seminar on energy storage technology in Thailand

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดประชุมเสวนาการจัดตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (Thailand Energy Storage Technology Alliance: TESTA) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการกักเก็บพลังงานให้กับประเทศ โดยมี ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้า เอ็มเทค สวทช. เป็นผู้แนะนำเกี่ยวกับ TESTA พร้อมเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ แนวโน้มสถานการณ์ระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย โดยมีตัวแทนจาก กระทรวงพลังงาน สภาอุตสาหกรรม บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  (GPSC) ให้เกียรติร่วมเสนอแนวความคิดและแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) กำหนดจัดงาน Panus Thailand LogTech Award 2020 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 4 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) Robotics & Machine Learning และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนโลกในยุคต่อไป โดยปรับการประกวดเป็นรูปแบบการแข่งขันแฮกกาธอนเอไอออนไลน์ ในธีม “AI for New Normal Economy” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำนวัตกรรม AI มาประยุกต์ใช้จริงในโลกธุรกิจยุค New Normal โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป หรือนิสิตและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมสมัครเข้าแข่งขัน เพื่อแชร์และใช้ความคิดความสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://hackathon.aiat.or.th/ หรือ www.facebook.com/LogtechLifebyPANUS

ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (JSTP) ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย

เปิดตัวพร้อมปฐมนิเทศและแสดงความยินดีแก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาผู้ได้รับทุน JSTP รุ่นที่ 22 จำนวน 18 คน และทุน JSTP-SCB รุ่นที่ 1-2 จำนวน 10 คน รวม 28 คน เพื่อมุ่งผลักดันเยาวชนเข้าสู่อาชีพวิจัย โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนทำวิจัย รวมถึงโอกาสฝึกทักษะวิจัยกับนักวิจัย สวทช. หรือตามสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ตลอดจนประสบการณ์เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เป็นการสร้างอนาคตของชาติ เพื่อก้าวเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยต่อไป


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย และลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโถงชั้น 1 (หน้าห้องประชุม 101) อาคารสำนักงานกลาง

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ภาคใต้ เยี่ยมชม “เครื่องเก็บขยะในทะเลโดยใช้เทคโนโลยีนาโน” และ “เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยอัตโนมัติ” นวัตกรรมเยาวชนจากโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ที่มองปัญหาภายในชุมชนเป็นโจทย์สร้างนวัตกรรมต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนในอนาคต เตรียมความพร้อมประกวดรอบชิงชนะเลิศ 4 - 6 กย. นี้

โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าเป็นการขยายผล ต่อยอดความสำเร็จของโครงการโตโยต้าเมืองสีเขียวที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ด้วยหวังสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. พร้อมกับแนวคิดใหม่ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์มลภาวะในปัจจุบัน จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้ความสำคัญกับสถานศึกษาในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาเพื่อปรับใช้ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

For English-version news, please visit : ITAP-NSTDA helps fruit and vegetable growers comply with ThaiGAP

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้ประกอบการเกษตร “สวนทวีทรัพย์” จ.ชุมพร ในการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ กับผลไม้หลากชนิด เช่น ทุเรียน ส้มโชกุน มังคุด เป็นต้น โดยผลไม้ทุเรียนของสวนทวีทรัพย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP

ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยของภาคเอกชน ช่วยยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของผู้ประกอบการให้ขยายช่องทางการตลาดในสินค้าระดับพรีเมียม เช่น ส่งไฮเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบค้าส่งได้ เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยจำหน่ายออนไลน์ได้มากขึ้น รวมถึงยังสนับสนุนการทำนวัตกรรม Freeze Dried (ฟรีซดราย) หรือเทคโนโลยีการทำแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ ให้แก่ผู้ประกอบการสวนทวีทรัพย์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถส่งจำหน่ายยังต่างประเทศได้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Tips & Trick: Communicate Your Research Effectively For TAIST-Tokyo Tech students” ภายใต้โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาโครงการ Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology (TAIST-Tokyo Tech) โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. คุณอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วย ศ.ดร.สุภาพรรณ เสราภิณ และ ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ Professional Authorship Center (PAC) เข้าร่วมงาน

For English-version news, please visit : Research and demonstration of NSTDA aquaculture technologies at the Chai Pattana Foundation’s model farm

3 สิงหาคม 2563 ณ โครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำ” มูลนิธิชัยพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากการวิจัยและพัฒนามาทดลองใช้งานในโครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำ” มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งความร่วมมือนี้จะเป็นต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สามารถขยายผลให้เกษตรกร และสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เมืองทองธานี จ.นนทบุรี : การนำเสนอมุมมองต่อการนำ BCG Economy โมเดลมาเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวเดินต่อไปได้ด้วยการอาศัยจุดแข็งของประเทศ พร้อมกับการดำเนินการวิถีใหม่ ด้วยการ Reinventing ประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ประเทศไทยมีโอกาสในการแข่งขันบนเวทีโลกอย่างน้อยใน 5 เรื่อง คือ 1. Hygienic Kitchen of the World เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และความสะอาด เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาร โภชนาการระดับประเทศและโลกในทุกสถานการณ์ 2. High Value-Added Products from Innovation and Creativity สร้างความมั่งคั่งจากการเพิ่มมูลค่าภาคการผลิตและบริการด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  3. Healthy People สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและการแพทย์ 4. Happy Destination การท่องเที่ยวที่เน้นความปลอดภัย รูปแบบใหม่ ยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชุมชน 5. Harmonious and Sustainable Society การพัฒนาที่สมดุลและการประยุกต์ใช้หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน

29 กรกฎาคม 2563 ณ อาคาร สวทช. โยธี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ ร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการณ์ฯ และผู้บริหารร่วมลงนาม


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

โดยวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและ ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโถงชั้น 1 (หน้าห้องประชุม 101) อาคารสำนักงานกลาง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้สนใจในพื้นที่ จ.กระบี่ และใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนา 2 หลักสูตร ได้แก่ “Circular Economy for Tourism: ออกแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเพื่อยั่งยืน ” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 – 16.30 น. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถพลิกพื้น ต่อยอด รวมถึงเพิ่มกำไรให้ธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย Circular Economy สมัครได้ที่ http://1ab.in/biw รับเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (รับจำนวน 2 คน /นิติบุคคล) และ หัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากลและการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. เพื่อการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐาน ThaiGAP สมัครได้ที่ http://1ab.in/bix (รับจำนวน 1 คน /นิติบุคคล) โดยทั้งสองหลักสูตรกำหนดจัด ณ โรงแรมเวเคชั่น วิลเลจ พระนางอินน์ จังหวัดกระบี่ ด่วน! รับจำนวนจำกัด 50 ท่านต่อหลักสูตร หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 063 915 6656 (พนิตา) อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จับมือ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) และ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่นำทางเพื่อความมั่นคงของประเทศหรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานเทคโนโลยีนี้ของภาครรัฐ เอกชน ภาคธุรกิจและสังคม เพื่อการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และประชาชน

รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างความเข็มแข็งของการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศหรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญและเห็นประโยชน์ของความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้โดยเน้นในเรื่อง Technology Road Map และเน้นความสำคัญของการใช้วัตถุดิบที่มีภายในประเทศและการพัฒนาโดยคนไทย เพื่อพัฒนาให้เกิดการต่อยอด ขยายผล และนับว่าเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาสินค้าเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์ โดยมี พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. พลตำรวจโทปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. เข้าร่วมงาน

BCG banner

“การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

จัดโดย : 

 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย
  • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 


พิธีเปิดงานประชุมสมัชชาและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “BCG: โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) และ Fablab Thailand จัดสัมมนาภายใต้โครงการชนชราแห่งอนาคต ในหัวข้อ “The Global Reset : โลกเปลี่ยน เราปรับ" เพื่อนำเสนอแนวโน้มใหม่สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้วิถีแบบ New Normal และ Next Normal ให้รองรับและอำนวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยมี คุณชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาโปรแกรม ITAP สวทช. และคุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ จาก FABLAB Thailand เป็นวิทยากร พร้อมทีม ร่วมแบ่งปันความรู้เพื่อเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจ ได้แก่ แพลตฟอร์ม การบริการ และวัสดุ อีกทั้งยังยกทัพ 3 ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ITAP สวทช. ได้แก่ บริษัท I PAY IT FORWARD จำกัด (Young HAPPY) บริษัท บลิสเอสเตท จำกัด และบริษัท สุขสบาย (ไทยแลนด์) จำกัด มาแชร์ประสบการณ์อีกด้วย

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 สปสช. ธ.ก.ส. และ สวทช. ร่วมเปิดตัวเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับ สุขภาพ” ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดูแลประชาชน กระจายติดตั้งครบ 100 เครื่องแล้ว ณ สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ประชาชนเข้ารับบริการฟรี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมแถลงข่าว เปิดตัวเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับ สุขภาพ” เพื่อมุ่งสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และนักวิจัยทั้ง 3 หน่วยงานเข้าร่วมงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กทม.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป