ศวท./ STKS วิเคราะห์บทความวิจัยและสิทธิบัตร พลังงานทดแทนเรื่อง ไบโอดีเซล และ ก๊าซชีวภาพ (ไบโอก๊าซ) จากฐานข้อมูลวิชาการ ISI:WOS และ Delphion ผลการวิเคราะห์ พบหน่วยงานวิจัย สหรัฐอเมริกา (USDA ARS / Penn State Univ. / Univ. Idaho) เป็นผู้นำตามด้วย หน่วยงาน Indian Inst. Technol. และ Tsing Hua Univ.บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด 131 ครั้ง คือ บทความจาก Univ. Dusseldort ประเทศเยอรมนี สิทธิบัตรไบโอดีเซล พบ บริษัท BDI Anlagenbau Gesellschaft MBH ถือครองสิทธิบัตรสูงสุด 3 เรื่อง ก๊าซชีวภาพ บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด 102 ครั้ง มาจาก Hong Kong Univ. ประเทศผู้นำการวิจัย คือ อินเดีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ส่วนสิทธิบัตร พบ บริษัท Schmack Biogas AG ได้รับการคุ้มครองสูงสุด 11 เรื่อง


คำสำคัญ ไบไอดีเซล / ก๊าซชีวภาพ / Biodiesel / Biogas / บทความวิจัย / สิทธิบัตร / วิเคราะห์ / แผนที่

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย) พลังงานชีวภาพ ไบไอดีเซล/ไบโอก๊าซ
Patent Map / Knowledge map                                                                                             
Biodiesel / Biogas
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่ 6/2551 - กุมภาพันธ์  2551                                                                 
เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม PDF Download

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป