บริษัท Thomson Scientific ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ชื่อ Innovation 2.0 ใน งานประชุมวิชาการและแสดงผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่จัดประจำทุกปี Online Information Conference 2008 เมื่อเดือนธันวาคม 2008 ณ กรุงลอนดอน อังกฤษ และได้เปิดให้บริการแก่สาธารณชนตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2008 แบบบอกรับเป็นสมาชิก /เช่าใช้ ถือได้ว่าInnovation 2.0 มีความสามารถที่โดดเด่น น่าสนใจ ควรแก่การติดตาม เรียนรู้ ทำความเข้าใจ รวมทั้ง Innovation 2.0 ยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นในปี 2008 หลายรางวัล

Thomson Innovation คือชุดฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงและมีหลักการสำคัญทีสามารถสนับสนุนวงจร ชีวิตการเกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation life cycle ) ในแต่ละขั้นตอน คือ Concept Generation------> Research Design -------> Invention Disclosure ---------> Preparation Prosecution-------> Portfolio Managemant --------> Enforcement & Licensing

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป