ฐานข้อมูลสิทธิบัตรยุโรป ถือเป็นแหล่งบริการข้อมูลสิทธิบัตรแบบฟรี ที่เป็นที่นิยมแหล่งหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในเอกสารสิทธิบัตร มีบริการฟรีให้แก่สาธารณะที่  http://ep.espacenet.com  พัฒนาโดยสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ประกอบด้วยชุดข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศต่างๆ ในยุโรป ทั่วโลก อเมริกา มีฟังชั่นการสืบค้น หลายแบบ คือ quick search, advance search, number search, classification search  และ my patent list แสดงสิทธิบัตรทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทโฆษณา application และ ประเภทได้รับการคุ้มครอง granted  รวมทั้งมีการแสดงสิทธิบัตรฉบับล่าสุด ในหน้าแรก

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป