ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ขอแนะนำ Mintel GNPD (Global New Products Database) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูล Mintel ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จาก 62 ประเทศทั่วโลกในประเภทอาหาร เครื่องดื่ม Beauty & Personal Care ของใช้ในบ้าน สัตว์เลี้ยง สุขภาพและอนามัย และมีการอัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดเป็นประจำ พวกเราชาว สวทช. สามารถใช้ฐานข้อมูลนี้ได้เพียงเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://cilents.mintel.com 

เมื่อเข้าสู่หน้า Mintel GNPD เลือก Products Mintel GNPD ใส่คำค้นในช่อง Search หรือคลิกที่ Advanced Search แนะนำว่าถ้ายังไม่รู้จะ Search ด้วยคำค้นอะไรให้เลือก Advanced Search ในนี้สามารถเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ ใน Limit Results by Category เลือกประเทศของผลิตภัณฑ์ใน Limit Results by Country / Region เลือกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใน Limit Results by Ingredients และยังสามารถเลือกในส่วนอื่นๆ ได้อีก เช่น ยังสามารถเลือกระบุวันที่เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เมื่อจำกัดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจเรียบร้อย คลิกที่ Run Search จะได้รายการผลิตภัณฑ์ที่สนใจทั้งหมดออกมาในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ค้นพบในฐานข้อมูลนี้ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เป็นประโยชน์ด้านการตลาด เช่น ข้อมูลบนฉลากของผลิตภัณฑ์ รูปภาพของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่สนใจให้แสดงผลเป็น Chart ชนิดต่างๆ ได้ โดยคลิกที่ Analyze Data

ตัวอย่างเช่น ต้องการหาผลิตภัณฑ์ถั่วในประเทศไทย ให้สืบค้นดังนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือเบอร์ติดต่อภายใน 1238

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป