ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมนำเสนอกิจกรรมและโครงการสนับสนุนภาคเอกชน ในงาน Smart SME Expo 2016 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 59 โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวปาฐกาถาพิเศษ และเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 42 หน่วยงานในการสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ SMEs โอกาสนี้มีผู้บริหาร สวทช. ได้แก่ คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะหน่วยงานผู้สนับสนุนจัดงาน ขึ้นถ่ายภาพร่วมกับประธานในพิธี พร้อมกับคณะผู้จัดงานและผู้สนับสนุนงานต่างๆ และ คุณเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้แทน สวทช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ SMEs พร้อมถ่ายภาพร่วมกันด้วย

alt

 

สำหรับกิจกรรม/โครงการสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช. ที่ร่วมนำเสนอเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ประกอบด้วย “บัญชีนวัตกรรม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและ SMEs ไทย ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างโอกาสให้การเข้าถึงตลาดภาครัฐ และ “ITAP”(ไอแทป) หรือโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลนีและนวัตกรรมไทย สวทช. ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี ช่วยผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

alt  alt

ทั้งนี้  งาน Smart SME Expo 2016 จัดขึ้นด้วยแนวคิด “One Stop to Upgrade SMEs ทางด่วนสู่ความสำเร็จสำหรับเอสเอ็มอี” เป็นการรวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วนมาร่วมสนับสนุน SMEs ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการเงิน และสมาคมต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นเวทีใหญ่ประจำปีของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs ไทย ในการจับคู่ธุรกิจ การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเครือข่ายและห่วงโซ่ SMEs เพิ่มศักยภาพให้ SMEs ไทย และเพิ่มการเข้าถึงนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป