ตราสัญลักษณ์สวทช. ครบรอบ 30 ปี

logo nstda 30 ปี-> Download Logo สวทช. 30 ปี (ทุกรูปแบบ)

-> Download คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ สวทช. 30 ปี

ตราสัญลักษณ์สวทช. (2563)

logo nstda-> Download Logo สวทช. (ทุกรูปแบบ)

logo nectec
-> Download Logo NECTEC (ทุกรูปแบบ)

logo biotec
-> Download Logo BIOTEC (ทุกรูปแบบ)

logo mtec
-> Download Logo MTEC (ทุกรูปแบบ)

logo nanotec
-> Download Logo NANOTEC (ทุกรูปแบบ)

logo entec
-> Download Logo ENTEC (ทุกรูปแบบ)

หมายเหตุ - ไม่อนุญาตให้นำตราสัญลักษณ์ของ สวทช. และศูนย์แห่งชาติไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. โทร. 0-2564-7000 ต่อ 71725, 71726 หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป