ดร.ศรชล โยริยะ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการ Ceramics Processing เอ็มเทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัล Best Presentation Awards จากงานวิจัยหัวข้อ “Anodic TiO2 Nanotube Arrays: Effect of Electrolyte Properties on Self Ordering of Pore Cells” ในงาน The 3rd WMRIF Workshop for Young Scientists จัดโดยเอ็มเทคร่วมกับ World Materials Research Institutes Forum (WMRIF) ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2555

 

 

ดร.ศรชลฯ จะได้รับการสนับสนุนทุนในการเดินทางไปปฏิบัติการวิจัยเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ที่ host institute ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยวัสดุศาสตร์ชั้นนำของโลก และเป็นสมาชิก WMRIF The 3rd WMRIF Workshop for Young Scientists เป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุก 2 ปี ระหว่างสถาบันวิจัยสมาชิก WMRIF 48 สถาบันทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเวทีระดับนานาชาติให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้เสนอผลงานวิจัย และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ฯในสาขาเดียวกันได้มีการพบ ปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

การประชุม WMRIF Workshop for Young Scientists 2 ครั้งแรกได้จัดขึ้นที่ National Institute for Materials Science (NIMS) ประเทศญี่ปุ่น และ Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) ประเทศเยอรมนี ตามลำดับ สำหรับการประชุมครั้งที่ 3 ที่เอ็มเทคเป็นเจ้าภาพนั้น ได้มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ทั้งหมด 29 คน และคณะกรรมการตัดสินผลงาน 12 ท่าน จาก 12 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม โดยมีผู้ได้การรับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Presentation Awards ทั้งหมด 5 คน ซึ่งประกอบด้วยรางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล โดยมีผู้ชนะการแข่งขันจาก EMPA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  AIST ประเทศญี่ปุ่น และเอ็มเทค ส่วนรางวัลชนะเลิศนั้น ผู้ได้รับรางวัลคือ Dr.Edward Brightman จาก National Physical Laboratory ประเทศอังกฤษ  
 
Dr.Sorachon Yoriya, a researcher from Ceramics Processing Lab, Ceramics Technology Research Unit, has won the Outstanding Presentation Award at the 3rd WMRIF Workshop for Young Materials Scientists for her research titled “Anodic TiO2 Nanotube Arrays: Effect of Electrolyte Properties on Self Ordering of Pore Cells”. The event was held at MTEC, Thailand during August 28-31, 2012.

The award includes an all expense paid trip for up to 2 weeks at the WMRIF member institute of her choice.
 
Dr.Yoriya is one of 4 runners-up from EMPA (Switzerland) and AIST (Japan). The Best Presentation Award went to Dr. Edward Brightman from the National Physical Laboratory (NPL), UK.   

The workshop is initiated by the World Materials Research Institutes Forum which comprises of 48 leading materials science institutes around the world. The first two workshops were successfully held at the National Institute for Materials Science (NIMS), Japan and the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Germany respectively. This year’s workshop was attended by 29 young scientists and 12 senior members from 12 countries worldwide who served as technical committee.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป