รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2555 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยความสำเร็จในผลงาน “การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการสร้างวัคซีนลูกผสม 4 ชนิดเพื่อป้องกันไข้เลือดออก”   ซึ่งงานวิจัยนี้ รศ.นพ.นพพรและคณะสามารถสร้างและทดสอบวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสม ได้ครบทั้ง 4 ชนิด เป็นผลสำเร็จ และได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์บริษัทเอกชนไทยไปพัฒนาต่อเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก


รศ.นพ.นพพร ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเน้นการทำวิจัยด้านไวรัสเด็งกี่และโรคไข้เลือดออก

ชมข้อมูลงานวิจัยและบทสัมภาษณ์ รศ. นพ. นพพร ได้ที่ http://www.facebook.com/BIOTECTHAILAND

Congratulations to  Assoc. Prof. Nopporn Sittisombut for receiving the 2012 Outstanding Technologist Award

Assoc. Prof. Nopporn Sittisombut, Faculty of Medicine, Chiang Mai University was honored with the 2012 Outstanding Technologist Award, presented by the Foundation for the Promotion of Science and Technology Under the Patronage of His Majesty the King.  He was recognized for the achievement in the development of dengue vaccine candidate.  In his study, a number of modifications of genetic material in different regions of the genome of dengue serotype 2 was found to result in the attenuation of virus virulence. This discovery leads to the construction and testing of the chimeric viruses which comprise of the prM-E coding region from recent dengue clinical isolates on the genetic background of attenuated virus. Based on promising results from the neurovirulence and immunogenicity testings in mice, the chimeric viruses are considered to have a good potential to be developed further as vaccine candidate for the safety and efficacy studies in non human primate model.  Four serotypes of chimeric live-attenuated vaccine have already been licensed to a Thailand-  based vaccine company to further develop into a commercial product.

Apart from his academic position at Chiang Mai University, Assoc. Prof. Nopporn also serves as Deputy Director of Medical Biotechnology Research Unit, jointly established by BIOTEC, Faculty of Medicine Siriraj Hospital and Faculty of Medicine,Chiang Mai University.

View his research and interview (in Thai language) at: http://www.facebook.com/BIOTECTHAILAND.

 

ประกาศโดย ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์ ไบโอเทค

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป