รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภททีม ปี 2555 เป็นของ “คณะนักวิจัยและวิศวกรห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อ” หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งคิดค้น “เทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพของอะลูมิเนียมเหลวสำหรับการผลิตงานหล่อคุณภาพสูง” ซึ่งในทีมประกอบด้วย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล พร้อมด้วย นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์, นายสมภพ เพชรคล้าย, นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล, นายวิทยา สามิตร และนายนครินทร์

โดย “ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล” นักวิจัยอาวุโสและผู้อำนวยการหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม เอ็มเทค หัวหน้าทีม บอกว่าเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการหล่ออะลูมิเนียม ที่จะต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัด วิเคราะห์ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมชุดคำสั่งเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอีและต้อง ใช้อุปกรณ์เข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีราคาแพง ทีมวิจัยจึงพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เอสเอ็มอีไทยสามารถเข้าถึง เทคโนโลยีได้ โดยไม่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคระดับสูง รวมทั้งช่วยลดอัตรางานเสียจากปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา :   นักเทคโนโลยีดีเด่น 2555. (10 ตุลาคม 2555). เดลินิวส์. สืบค้นข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2555 จาก http://www.dailynews.co.th/technology/159843

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป