ชุดตรวจ DNA-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคและสารชีวบำบัดภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลงานที่มีนักวิจัยไบโอเทคมีส่วนร่วมพัฒนา ได้รับรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012
ชุดตรวจ DNA-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรค เป็นผลงานร่วมวิจัยระหว่างคณะนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคุณณรงค์ อรัญรุตม์ หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ไบโอเทค ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA)

ชุดตรวจ DNA-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคนี้เป็นการพัฒนาเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ผนวกกับ lateral flow dipsticksเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ให้สามารถตรวจได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว และให้ผลการตรวจที่มีความไวและความจำเพาะสูง เพื่อนำไปใช้ในงานตรวจการติดเชื้อที่มีปริมาณต่ำจากผู้ป่วยโดยตรง ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการตรวจวินิจฉัยทดแทนวิธีเดิมที่ต้องใช้เวลานาน และต้องอาศัยเครื่องมือที่ราคาแพง อีกทั้งน้ำยาที่ใช้ในการตรวจต้องสั่งจากต่างประเทศ

สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการร่วมวิจัยระหว่าง ไบโอเทค และบริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ รางวัลเกียรติยศ 2 รางวัลได้แก่ รางวัล Semi Grand Prize จาก KIPA และรางวัล Special Prize จาก Association Russian House for International Scientific and Technological Cooperation

สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าของบริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด  ที่เป็นผลมาจากงานวิจัยเรื่อง “ผลิตแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียมเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า สำหรับการกำจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ” โดยมี ดร. สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์  นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและ ใช้ประโยชน์ของเสียอุตสาหกรรมเกษตร ไบโอเทค ร่วมดำเนินโครงการกับบริษัท   สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN ได้เปิดตัวไปเมื่อปี 2553 โดยมุ่งเน้น การใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโรงพยาบาล และอุตสาหกรรมโรงแรม คอนโดมีเนียม อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น

งาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ซึ่งเป็นงานจัดแสดงผลงานจากนักประดิษฐ์ทั่วโลก ในปีนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงจำนวน 591 ผลงาน จาก 31 ประเทศ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ส่งเสริมและสนับสนุนนำผลงานไทยไปร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการ 32 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติยศ 5 ผลงาน รางวัลเหรียญทอง 23 ผลงาน เหรียญเงิน 4 ผลงาน และเหรียญทองแดง 5 ผลงาน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป