กิจกรรมนำเสนองานวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ โครงการ YSTP ปี58
และรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โครงการทุน TGIST
และ NUI-RC
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00-16:30 น.
สถานที่นำเสนอ: ชั้น 3 และ 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
สวทช. จ.ปทุมธานี

เปิดลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน ทางเวบไซต์ของแต่ละโครงการได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 พร้อมแนบไฟล์บทคัดย่อที่ผ่านการ
พิจารณาจากอาจารย์และ/หรือนักวิจัยแล้ว จะเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ (ตัวอย่างตามรูปแบบบทคัดย่อตามไฟล์แนบโปรดปฏิบัติตามรูปแบบที่ส่งมาให้
โดยเคร่งครัด) จำนวน 1 หน้า คลิกลงทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อ>>

.............................................................................................

 

.............................................................................................
 

พื้นที่เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา สามารถติดต่อลงประกาศได้ที่อีเมล์ grd@nstda.or.th

.............................................................................................

  รู้จักศูนย์แห่งชาติของสวทช.ทั้ง 4 ศูนย์ ในงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ
                 

            
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและ
             ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
คู่มือรับทุน TGISTประจำปี 2558
 
   
   
   
   
© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.