ประวัติความเป็นมา

บ้าน อุดม หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ แต่เดิมชาวบ้านได้อพยพม่าจากบ้านเก่า คือ บ้านผาง ชาวบ้านได้ถางป่าเพื่อทำไร่ทำนา เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นเนินสูงใหญ่ไม่ค่อยมีแหล่งน้ำ สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้ง ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามสภาพภูมิศาสตร์ที่เรียกเป็นภาษาท้องถิ่น ว่า กูกทม หรือโคกใหญ่ แต่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นชื่อว่า “บ้านอุดม” ต่อมาจนถึงปัจจุบัน บ้านอุดม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ มีระยะห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 20 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านอาคุณ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ
ทิศเหนือ ติดกับ บ้านผาง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ
ทิศใต้ ติดกับ บ้านขาม ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ์

ประชากร

Leave a Reply