น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้

น้ำ ส้มควันไม้ หรือน้ำวู้ดเวเนการ์… เป็นผลผลิตหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่าน ปริมาณน้ำส้มควันไม้ ในการเผาถ่านแต่ละครั้ง โดยทั่วไปไม้สดที่ตัดทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน ก่อนนำเข้าเตา หนัก 100 กิโลกรัม ผลผลิตที่ได้จากการเผาจะได้ถ่านประมาณ 25 กิโลกรัม และได้น้ำส้มควันไม้ดิบ ประมาณ 8 กิโลกรัม น้ำส้มควันไม้ดิบที่ได้นี้ถ้าจะให้มีคุณภาพดีจะต้องทำการแยกเอาสารเจือปน อื่นๆ ออกก่อน โดยจะต้องนำไปเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ แล้วปล่อยให้ตกตะกอน ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 เดือน
ประโยชน์ และการนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้งาน :

 • ป้องกันแมลงศัตรูพืช
  ชนิดของพืช ป้องกัน/ขับไล่แมลงศัตรูพืช อัตราส่วน วิธีการใช้
  มะเขือเทศ
  มะเขือเทศ
  มะเขือเทศ
  แตงกวา
  แตงกวา
  สตรอเบอรี่
  พริกไทยเขียว
  กะหล่ำปลี
  ผักกาดขาว
  พริก
  ข้าวโพด
  ผักต่างๆ ที่มีระยะปลูกสั้นๆ
  ไส้เดือนฝอย
  เชื้อรา
  รากเน่า
  เชื้อรา
  รากเน่า
  ไส้เดือนฝอย
  ไส้เดือนฝอย
  ขับไล่แมลง
  ขับไล่แมลง
  ลดการร่วงโรยของดอก
  ขับไล่แมลง
  ก่อนหรือหลังยอดแตกอ่อน
  1 ต่อ 50
  1 ต่อ 200
  1 ต่อ 200
  1 ต่อ 200
  1 ต่อ 200
  1 ต่อ 200
  1 ต่อ 1,500
  1 ต่อ 1,500
  1 ต่อ 1,500
  1 ต่อ 300
  1 ต่อ 300
  1 ต่อ 800
  รดบริเวณโคนต้น
  ฉีดพ่นใบ
  รดบริเวณโคนต้น
  ฉีดพ่นใบ
  รดบริเวณโคนต้น
  รดบริเวณโคนต้น
  รดแทนน้ำปกติ
  รดแทนน้ำปกติ
  รดแทนน้ำปกติ
  ฉีดพ่นใบ
  ฉีดพ่นใบ
  รดแทนน้ำปกติ
 • เพิ่ม ปริมาณรสชาติของผลไม้ และกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช  ฉีดน้ำส้มควันไม้ในอัตรส่วน 1 ต่อ 500 ถึง 1 ต่อ 1,000 เท่า สามารถเพิ่มรสชาติของผลไม้ให้รสหวาน ที่เป็นเช่นนี้เพราะน้ำส้มควันไม้ช่วยลดไนโตรเจนส่วนเกิน กระตุ้นการสันดาปของพืช และเพิ่มระดับน้ำตาลให้กับพืชชนิดที่ให้รสหวาน
 • ช่วย เร่งการหมัก  การนำน้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นต่ำ ประมาณ 1 ต่อ 100 จะช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อรา และแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการเร่งการหมักสารชีวภาพ คือสามารถย่นระยะเวลาในการหมักลงอีกครึ่งหนึ่งของการหมักสารชีวภาพโดยปกติ
 • ลด กลิ่นเหม็น  น้ำส้มควันไม้มีคุณสมบัติในการต่อต้านหรือลดการผลิตแอมโมเนีย จึงสามารถนำไปใช้ลดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ ในอัตราส่วนไม่เข้มข้นนัก ประมาณ 1 ต่อ 50
 • ขับ ไล่แมลงมีพิษ  เนื่องจากน้ำส้มควันไม้เข้มข้นมีส่วนผสมของน้ำมันทาร์ และยางเรซินอยู่มาก ที่ส่งกลิ่นเห็นคล้ายควันไฟรบกวน (สัตว์แมลงที่มีพิษ เช่น ตะขาบ)
 • บำรุง ผิวดินในการเพาะปลูก  รดน้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นประมาณ 1 ต่อ 30 ลงไปในหน้าดิน และใช้ในปริมาณ 6 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร สำหรับบำรุงผิวดินก่อนทำการเพาะปลูก แต่สำหรับการนำไปฆ่าเชื้อในดินควรจะมีความเข้มข้นสูงกว่านี้ ประมาณ 1 ต่อ 5 ถึง 10
 • ใช้ เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยง  น้ำส้มควันไม้ เมื่อผสมลงไปในอาหารสัตว์เมื่อสัตว์กินเข้าไป สารในน้ำส้มควันไม้จะช่วยปรับระดับแบคทีเรียในลำไส้ เพื่อช่วยในการดูดซึมซับสารอาหารได้ดี ถ้าเป็นไก่เนื้อ ไก่จะเจริญเติบโตได้ เนื้อไก่เป็นสีชมพู เมื่อผสมในอัตราส่วนที่เจือจาง 1 ต่อ 1
 • ใช้ใน การขับไล่แมลงวัน  ใช้ในอัตราส่วนเจือจางประมาณ 1 ต่อ 100 ขับไล่แมลงวัน เนื่องจากน้ำส้มควันไม้จะมีกลิ่นฉุน กลิ่นแนเหล่านี้ส่งผลขับไล่แมลงวัน
 • น้ำมัน ดิน (ทาร์)  ก็เป็นผลผลิตหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่าน ตัวน้ำมันทาร์จะมีความเหนียว ติดไฟง่าย และมีกลิ่นฉุนมาก เมื่อนำน้ำมันทาร์เทลงไปในหลุมเสาบ้านไม้ หรือทาผิวไม้ก่อนที่จะทำการก่อสร้างบ้าน ป้องกันปลวกหรือมอดทำลายเนื้อไม้ได้

Leave a Reply