Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ข่าวสาร > เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายหนึ่งวันในรูปแบบสะเต็ม (One Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2558
เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายหนึ่งวันในรูปแบบสะเต็ม (One Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2558
รหัส :
NE020
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายหนึ่งวันในรูปแบบสะเต็ม (One Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ : 27/11/2014
แหล่งที่มา :
ข้อความแนะนำ
 

เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายหนึ่งวันในรูปแบบสะเต็ม (One Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ตุลาคม 2557 กิจกรรมเปิดรับสมัครเป็นหมู่คณะในนามโรงเรียน สนใจสมัครกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nstda.or.th/sciencecamp/onedaycamp/2558/html/index.html

เนื้อหาข่าว
 
ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม :
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
ภาพกิจกรรม