Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ข่าวสาร > ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : Robots All Around ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด)
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : Robots All Around ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด)
รหัส :
NE016
หัวข้อข่าว : ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : Robots All Around ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด)
วันที่ : 20/02/2014
แหล่งที่มา :

ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.

ข้อความแนะนำ
 

ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : Robots All Around  ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nstda.or.th/nac2014/children.php

เนื้อหาข่าว
 
ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม :
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
เอกสารประกอบ
ภาพกิจกรรม