Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ข่าวสาร > การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง ประโยชน์และโทษของฟังไจ (Helpful and Harmful Fungi) ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง ประโยชน์และโทษของฟังไจ (Helpful and Harmful Fungi) ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
รหัส :
NE015
หัวข้อข่าว : การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง ประโยชน์และโทษของฟังไจ (Helpful and Harmful Fungi) ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
วันที่ : 15/01/2014
แหล่งที่มา :
ข้อความแนะนำ
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร จะจัดให้การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของฟังไจให้แก่บุคคลทั่วไป โดยโปสเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลจะนำไปจัดแสดงในงานประชุมวิชาการเห็ดราวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 10 (10 th  International Mycological Congress ; IMC) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 
 
โปรดศึกษารายละเอียดเอกสารประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร ด้านล่าง
 
เนื้อหาข่าว
 
ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม :
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ :