Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ข่าวสาร > เอ็มเทค สวทช. มอบเครื่องยกผู้ป่วยช่วยเหลือผู้พิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เอ็มเทค สวทช. มอบเครื่องยกผู้ป่วยช่วยเหลือผู้พิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัส :
NE013
หัวข้อข่าว : เอ็มเทค สวทช. มอบเครื่องยกผู้ป่วยช่วยเหลือผู้พิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ : 05/02/2013
แหล่งที่มา :

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

ข้อความแนะนำ
 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.โดยทีมนักวิจัยห้อง ปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เดินทางมอบเครื่องยกผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือ นายอาคม พุ่มประดับ ราษฎรผู้พิการในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

เนื้อหาข่าว
 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. โดยทีมนักวิจัย ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เดินทางมอบเครื่องยกผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือ นายอาคม พุ่มประดับ ราษฎรผู้พิการในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

    

     จากที่นายอาคม ฯ เป็นผู้พิการที่มีร่างกายเป็นอัมพาตทั้งตัวไม่สามารถขยัยเขยื้อนได้ประกอบ ด้วยน้ำหนักตัวของผู้ป่วยมากกว่าหนึ่งร้อยกิโลกรัม  ทำให้ยากลำบากต่อการเคลื่อนย้ายเวลาเดินทางไปพบแพทย์ หรือทำภารกิจประจำวัน ซึ่งมักจะพบปัญหาบ่อยครั้งจากการตกเตียงและรถเข็น เวลาเคลื่อนย้าย ทำให้มีอาการบาดเจ็บซ้ำเติมเป็นประจำ จึงทำให้นายอาคม พุ่มประดับได้แจ้งขอความอนุเคราะห์มายัง เอ็มเทค สวทช. เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องยกผู้ป่วย เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายตัว 

เครื่องยกผู้ป่วย เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาโดย เอ็มเทค สวทช. ที่เล็งเห็นถึงปัญหาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย ต้องอาศัยผู้ดูแลช่วยเหลือในการยกตัวเวลาทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้ดูแลมีปัญหาปวดหลัง หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้  เครื่องยกผู้ป่วย จึงมีความสำคัญอย่างมากในการลดภาระของผู้ดูแล  ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องยกผู้ป่วยใช้มากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากเครื่องยกผู้ป่วยยังไม่มีการผลิตเชิงพาณิชย์ในประเทศ    ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีราคาค่อนข้างสูง    นอกจากนี้ ยังพบปัญหาทางด้านการใช้งานที่ไม่สะดวก เนื่องด้วยปริมาณผู้ป่วยในสถานพยาบาลที่มีจำนวนมาก  และพื้นที่ให้บริการที่มีจำกัด  การพัฒนาเครื่องยกผู้ป่วย ให้สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ ในประเทศไทย  ส่งผลกระทบทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม    การพัฒนาเครื่องยกผู้ป่วยให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย  และการส่งเสริมให้มีการใช้งานเครื่องยกผู้ป่วยอย่างแพร่หลาย  เป็นการสร้างความปลอดภัยและความสะดวกแก่ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยได้ใน อนาคต  

ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม :
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ :