เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.


  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว  
 
 
 
 
Username
Password
 
 
 
กิจกรรม/หลักสูตร
Fun Science @Home by NSTDA ประจำอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนะนำฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช.

ขอเชิญน้อง ๆ และท่านผู้ปกครองร่วมเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ๆ ในช่วงหยุดยาวผ่านทาง Fanpage : Sciencecamp กันจร้า

วันที่จัด : 30/06/2563 - 30/06/2563
วันทีรับสมัคร : 30/06/2563 - 30/06/2563
Fun Science @Home by NSTDA ประจำวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง สนุกกับน้ำแข็งแห้ง

ขอเชิญน้อง ๆ และท่านผู้ปกครองร่วมเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ๆ ในช่วงหยุดยาวผ่านทาง Fanpage : Sciencecamp กันจร้า

วันที่จัด : 29/06/2563 - 29/06/2563
วันทีรับสมัคร : 29/06/2563 - 29/06/2563
Fun Science @Home by NSTDA ประจำวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง ทุ่นลอยน้ำแสนสนุก

ขอเชิญน้อง ๆ และท่านผู้ปกครองร่วมเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ๆ ในช่วงหยุดยาวผ่านทาง Fanpage : Sciencecamp กันจร้า

วันที่จัด : 26/06/2563 - 26/06/2563
วันทีรับสมัคร : 26/06/2563 - 26/06/2563
Fun Science @Home by NSTDA ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ชี (วิทย์) ประจำวัน : สารให้ความหวาน

ขอเชิญน้อง ๆ และท่านผู้ปกครองร่วมเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ๆ ในช่วงหยุดยาวผ่านทาง Fanpage : Sciencecamp กันจร้า

วันที่จัด : 25/06/2563 - 25/06/2563
วันทีรับสมัคร : 25/06/2563 - 25/06/2563
Fun Science @Home by NSTDA ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง เสกลูกอมเป็นนักวิ่งมาราธอน

ขอเชิญน้อง ๆ และท่านผู้ปกครองร่วมเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ๆ ในช่วงหยุดยาวผ่านทาง Fanpage : Sciencecamp กันจร้า

วันที่จัด : 24/06/2563 - 24/06/2563
วันทีรับสมัคร : 24/06/2563 - 24/06/2563
Fun Science @Home by NSTDA ประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การ์ดมายากล

ขอเชิญน้อง ๆ และท่านผู้ปกครองร่วมเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ๆ ในช่วงหยุดยาวผ่านทาง Fanpage : Sciencecamp กันจร้า

วันที่จัด : 23/06/2563 - 23/06/2563
วันทีรับสมัคร : 23/06/2563 - 23/06/2563
Fun Science @Home by NSTDA ประจำจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง หิมะในขวดแก้ว

ขอเชิญน้อง ๆ และท่านผู้ปกครองร่วมเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ๆ ในช่วงหยุดยาวผ่านทาง Fanpage : Sciencecamp กันจร้า

วันที่จัด : 22/06/2563 - 22/06/2563
วันทีรับสมัคร : 22/06/2563 - 22/06/2563
Fun Science @Home by NSTDA ประจำศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง สบู่ทำลาย COVID-19 ได้อย่างไร และประดิษฐ์นาฬิกาทรายจับเวลาล้างมือ

ขอเชิญน้อง ๆ และท่านผู้ปกครองร่วมเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ๆ ในช่วงหยุดยาวผ่านทาง Fanpage : Sciencecamp กันจร้า

วันที่จัด : 19/06/2563 - 19/06/2563
วันทีรับสมัคร : 19/06/2563 - 19/06/2563