Username
Password
 
 
 
กิจกรรม/หลักสูตร
ค่าย Creative STEAM Camp

ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท / คน
เปิดรับ 50 คน
สมัครผ่านระบบออนไลน์วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

วันที่จัด : 01/04/2562 - 04/04/2562
วันทีรับสมัคร : 05/03/2562 - 01/04/2562
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน เรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกผ่านปรากฏการณ์ PM 2.5

เชิญชมภาพกิจกรรม

วันที่จัด : 04/03/2562 - 04/03/2562
วันทีรับสมัคร : 20/02/2562 - 24/02/2562
การสัมมนาและนิทรรศการเรื่อง ถอดบทเรียนก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป และสิ่งประดิษฐ์ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ สวทช. ในงานวิทย์สัญจร (สงขลา) ณ ศุยนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่จัด : 21/02/2562 - 21/02/2562
วันทีรับสมัคร : 21/02/2562 - 21/02/2562
ค่ายหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

วันที่จัด : 20/02/2562 - 20/02/2562
วันทีรับสมัคร : 20/02/2562 - 20/02/2562
การอบรมเรื่อง การเขียนวงจรอเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี (รุ่นประถมศึกษา) โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

วันที่จัด : 14/02/2562 - 14/02/2562
วันทีรับสมัคร : 14/02/2562 - 14/02/2562
การอบรมเรื่อง การเขียนวงจรอเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี (รุ่นประถมศึกษา) โรงเรียนจารุศรบำรุง

วันที่จัด : 13/02/2562 - 13/02/2562
วันทีรับสมัคร : 13/02/2562 - 13/02/2562
ค่ายหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

วันที่จัด : 12/02/2562 - 12/02/2562
วันทีรับสมัคร : 12/02/2562 - 12/02/2562
การอบรมเรื่อง การเขียนวงจรอเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี (รุ่นประถมศึกษา) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง)

วันที่จัด : 12/02/2562 - 12/02/2562
วันทีรับสมัคร : 12/02/2562 - 12/02/2562