Username
Password
 
 
 
กิจกรรม/หลักสูตร
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน นักวิทย์ พิชิตภัยพิบัติ

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 

ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่จัด : 28/10/2562 - 28/10/2562
วันทีรับสมัคร : 22/10/2562 - 22/10/2562
ค่ายบูรณาการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

เชิญชมภาพกิจกรรม

วันที่จัด : 12/09/2562 - 14/09/2562
วันทีรับสมัคร : 12/09/2562 - 12/09/2562
ค่ายหนึ่งวัน ตอนนวัตกรรมการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

วันที่จัด : 11/09/2562 - 11/09/2562
วันทีรับสมัคร : 11/09/2562 - 11/09/2562
ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เชิญชมภาพกิจกรรม

วันที่จัด : 28/08/2562 - 30/08/2562
วันทีรับสมัคร : 28/08/2562 - 28/08/2562
ค่ายหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 21/08/2562 - 21/08/2562
วันทีรับสมัคร : 21/08/2562 - 21/08/2562
กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน นวัตกรรมเพื่อการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 15/08/2562 - 15/08/2562
วันทีรับสมัคร : 15/08/2562 - 15/08/2562
ค่ายหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลุง

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 13/08/2562 - 13/08/2562
วันทีรับสมัคร : 13/08/2562 - 13/08/2562
ค่ายหนึ่งวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 31/07/2562 - 31/07/2562
วันทีรับสมัคร : 31/07/2562 - 31/07/2562