กิจกรรม/หลักสูตร
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญชวนลงทะเบียนอบรมครูกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับชุดสื่อการสอนจาก สวทช. ที่ได้รับการรับรองจากคุรุพัฒนา 

วันที่จัด : 25/04/2561 - 25/04/2561
วันทีรับสมัคร : 25/04/2561 - 02/05/2561
ค่าย STEAM Summer Camp: นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน (สำหรับบุคคลภายนอก)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ รอบที่ 2

*สำหรับบุคคลภายนอก

ปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/คน/3 วัน 

วันที่จัด : 01/05/2561 - 03/05/2561
วันทีรับสมัคร : 03/04/2561 - 30/04/2561
ค่าย STEAM Summer Camp: นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน (สำหรับบุคคลภายใน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ รอบที่ 2

*สำหรับบุคคลภายใน

ปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/คน/3 วัน 

วันที่จัด : 01/05/2561 - 03/05/2561
วันทีรับสมัคร : 03/04/2561 - 30/04/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 27/04/2561 - 29/04/2561
วันทีรับสมัคร : 27/04/2561 - 27/04/2561
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 24/04/2561 - 26/04/2561
วันทีรับสมัคร : 24/04/2561 - 24/04/2561
อบรมวิทยากรท้องถิ่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ณ โรงแรมฮิป รัชดา
วันที่จัด : 23/04/2561 - 25/04/2561
วันทีรับสมัคร : 23/04/2561 - 23/04/2561
 
 
 
Username
Password
 
 
 
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 1526 27/11/2014
เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายหนึ่งวันในรูปแบบสะเต็ม (One Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2558 1170 27/11/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : กระตุกต่อมคิด...นักประดิษฐ์หุ่นยนต์น้อยสู่อาเซียน ปีที่ 2 ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 1596 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน ลูกเด้ง ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 722 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน เคมีของเงิน ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 645 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : Robots All Around ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 697 20/02/2014
การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง ประโยชน์และโทษของฟังไจ (Helpful and Harmful Fungi) ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 1242 15/01/2014
เอ็มเทค เตรียมความพร้อมจัดเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 662 05/02/2013
เอ็มเทค สวทช. มอบเครื่องยกผู้ป่วยช่วยเหลือผู้พิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1496 05/02/2013
เอ็มเทค เตรียมเปิดเวที RACMP2013 การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์ฯ 463 05/02/2013
บทความ
การสร้างมูลค่าเปลือกไข่ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล...
เนคเทคเปิดตัวสมองกลเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ำป...
ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ ข้าวเหนียวข้าวก่ำ...
ใช้แสงซินโครตรอนติดตาม วิเคราะห์ “ติ้วขน-สนสา...

เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ แม้ปัจจุบันการรั...