Username
Password
 
 
 
กิจกรรม/หลักสูตร
ค่ายหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 19/12/2562 - 19/12/2562
วันทีรับสมัคร : 19/12/2562 - 19/12/2562
ค่ายหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 03/12/2562 - 03/12/2562
วันทีรับสมัคร : 03/12/2562 - 03/12/2562
ค่ายหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 02/12/2562 - 02/12/2562
วันทีรับสมัคร : 02/12/2562 - 02/12/2562
ค่ายเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัญญาประทีป สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
วันที่จัด : 27/11/2562 - 29/11/2562
วันทีรับสมัคร : 27/11/2562 - 27/11/2562
ค่ายหนึ่งวัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่จัด : 19/11/2562 - 19/11/2562
วันทีรับสมัคร : 19/11/2562 - 19/11/2562
ค่ายหนึ่งวัน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี
วันที่จัด : 14/11/2562 - 14/11/2562
วันทีรับสมัคร : 14/11/2562 - 14/11/2562
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง

เชิญชมภาพกิจกรรม

วันที่จัด : 12/11/2562 - 13/11/2562
วันทีรับสมัคร : 12/11/2562 - 12/11/2562
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน นักวิทย์ พิชิตภัยพิบัติ

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 

ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

เชิญชมภาพกิจกรรม

วันที่จัด : 28/10/2562 - 28/10/2562
วันทีรับสมัคร : 22/10/2562 - 22/10/2562