Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายค้างแรม
(สร้างความตระหนัก)
> ค่ายบูรณาการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ค่ายบูรณาการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รหัส
:
SP0560
ชื่อกิจกรรม
:
ค่ายบูรณาการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
12/09/2562 - 14/09/2562
รับสมัคร
:
12/09/2562 - 12/09/2562
วันที่ประกาศผล
:
12/09/2562
ระดับชั้น
:
ม.ต้น
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

เชิญชมภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
เอกสารประกอบ
(ดาวน์โหลด   37   ครั้ง)
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   30   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   29   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   30   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   25   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   23   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   20   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   28   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   27   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   25   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   25   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   19   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   25   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   25   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   27   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   24   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   23   ครั้ง)
วีดีโอ
(ดาวน์โหลด   28   ครั้ง)
ไฟล์รูปภาพ
(ดาวน์โหลด   27   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   26   ครั้ง)