Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายหนึ่งวัน > ค่ายหนึ่งวัน ตอนนวัตกรรมการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ค่ายหนึ่งวัน ตอนนวัตกรรมการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รหัส
:
SP0559
ชื่อกิจกรรม
:
ค่ายหนึ่งวัน ตอนนวัตกรรมการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
11/09/2562 - 11/09/2562
รับสมัคร
:
11/09/2562 - 11/09/2562
วันที่ประกาศผล
:
11/09/2562
ระดับชั้น
:
ม.2
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   27   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   21   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   24   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   21   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   19   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   21   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   21   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   22   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   23   ครั้ง)
ไฟล์รูปภาพ
(ดาวน์โหลด   19   ครั้ง)