Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายหนึ่งวัน > ค่ายหนึ่งวัน ตอนนวัตกรรมการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ค่ายหนึ่งวัน ตอนนวัตกรรมการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รหัส
:
SP0559
ชื่อกิจกรรม
:
ค่ายหนึ่งวัน ตอนนวัตกรรมการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
11/09/2562 - 11/09/2562
รับสมัคร
:
11/09/2562 - 11/09/2562
วันที่ประกาศผล
:
11/09/2562
ระดับชั้น
:
ม.2
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   5   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   2   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   4   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   2   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   0   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   2   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   0   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   4   ครั้ง)
ไฟล์รูปภาพ
(ดาวน์โหลด   3   ครั้ง)