Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายหนึ่งวัน > ค่ายหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ
ค่ายหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ
รหัส
:
SP0557
ชื่อกิจกรรม
:
ค่ายหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
21/08/2562 - 21/08/2562
รับสมัคร
:
21/08/2562 - 21/08/2562
วันที่ประกาศผล
:
21/08/2562
ระดับชั้น
:
ม.ปลาย
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   17   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   16   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   22   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   14   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   17   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   16   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   19   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   15   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   17   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   15   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   19   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   15   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   16   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   15   ครั้ง)
ไฟล์รูปภาพ
(ดาวน์โหลด   14   ครั้ง)