Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายหนึ่งวัน > กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน นวัตกรรมเพื่อการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน นวัตกรรมเพื่อการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
:
SP0556
ชื่อกิจกรรม
:
กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน นวัตกรรมเพื่อการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
15/08/2562 - 15/08/2562
รับสมัคร
:
15/08/2562 - 15/08/2562
วันที่ประกาศผล
:
15/08/2562
ระดับชั้น
:
ม.ต้น
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   42   ครั้ง)