Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายหนึ่งวัน > ค่ายหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลุง
ค่ายหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลุง
รหัส
:
SP0555
ชื่อกิจกรรม
:
ค่ายหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลุง
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
13/08/2562 - 13/08/2562
รับสมัคร
:
13/08/2562 - 13/08/2562
วันที่ประกาศผล
:
13/08/2562
ระดับชั้น
:
ประถมศึกษาตอนปลาย
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   12   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   8   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   15   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   6   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   9   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   10   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   7   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   11   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   8   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   6   ครั้ง)
ไฟล์รูปภาพ
(ดาวน์โหลด   9   ครั้ง)