Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > อบรมครู > การสัมมนาและนิทรรศการเรื่อง ถอดบทเรียนก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป และสิ่งประดิษฐ์ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย
การสัมมนาและนิทรรศการเรื่อง ถอดบทเรียนก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป และสิ่งประดิษฐ์ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย
รหัส
:
SP0535
ชื่อกิจกรรม
:
การสัมมนาและนิทรรศการเรื่อง ถอดบทเรียนก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป และสิ่งประดิษฐ์ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
21/02/2562 - 21/02/2562
รับสมัคร
:
21/02/2562 - 21/02/2562
วันที่ประกาศผล
:
21/02/2562
ระดับชั้น
:
-
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ สวทช. ในงานวิทย์สัญจร (สงขลา) ณ ศุยนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   18   ครั้ง)