Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายหนึ่งวัน > ค่ายหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ค่ายหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
รหัส
:
SP0534
ชื่อกิจกรรม
:
ค่ายหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
20/02/2562 - 20/02/2562
รับสมัคร
:
20/02/2562 - 20/02/2562
วันที่ประกาศผล
:
20/02/2562
ระดับชั้น
:
ม.ปลาย
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
ไฟล์รูปภาพ
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)