Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายค้างแรม
(สร้างความตระหนัก)
> ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รหัส
:
SP0494
ชื่อกิจกรรม
:
ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 2
วันที่จัด
:
03/07/2561 - 05/07/2561
รับสมัคร
:
03/07/2561 - 03/07/2561
วันที่ประกาศผล
:
03/07/2561
ระดับชั้น
:
ม.4
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

 

โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
เอกสารประกอบ
(ดาวน์โหลด   31   ครั้ง)
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   17   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   19   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   18   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   17   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   22   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   18   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   17   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   19   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   15   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   16   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   18   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   21   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   17   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   20   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   15   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   15   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   18   ครั้ง)
วีดีโอ
(ดาวน์โหลด   17   ครั้ง)
ไฟล์รูปภาพ
(ดาวน์โหลด   23   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   23   ครั้ง)