Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายค้างแรม
(สร้างความตระหนัก)
> ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รหัส
:
SP0494
ชื่อกิจกรรม
:
ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 2
วันที่จัด
:
03/07/2561 - 05/07/2561
รับสมัคร
:
03/07/2561 - 03/07/2561
วันที่ประกาศผล
:
03/07/2561
ระดับชั้น
:
ม.4
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

 

โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
เอกสารประกอบ
(ดาวน์โหลด   13   ครั้ง)
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   15   ครั้ง)