Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายค้างแรม
(สร้างความตระหนัก)
> ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รหัส
:
SP0492
ชื่อกิจกรรม
:
ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
25/06/2561 - 27/06/2561
รับสมัคร
:
25/06/2561 - 25/06/2561
วันที่ประกาศผล
:
25/06/2561
ระดับชั้น
:
ม.4
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

 

โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนสมบูรณศาสตร์ และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
เอกสารประกอบ
(ดาวน์โหลด   12   ครั้ง)
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
วีดีโอ
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
ไฟล์รูปภาพ
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1   ครั้ง)