Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายหนึ่งวัน > ค่ายหนึ่งวัน สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ค่ายหนึ่งวัน สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2
รหัส
:
SP0490
ชื่อกิจกรรม
:
ค่ายหนึ่งวัน สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
12/06/2561 - 12/06/2561
รับสมัคร
:
12/06/2561 - 12/06/2561
วันที่ประกาศผล
:
12/06/2561
ระดับชั้น
:
ม.2
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   22   ครั้ง)