Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายหนึ่งวัน > อบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัส
:
SP0489
ชื่อกิจกรรม
:
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
11/06/2561 - 11/06/2561
รับสมัคร
:
11/06/2561 - 11/06/2561
วันที่ประกาศผล
:
11/06/2561
ระดับชั้น
:
ม.3
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

 

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1

ณ ห้องออดิทอเรียมบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   20   ครั้ง)