Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายค้างแรม
(ผู้มีความสามารถพิเศษ)
> ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รหัส
:
SP0479
ชื่อกิจกรรม
:
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
24/04/2561 - 26/04/2561
รับสมัคร
:
24/04/2561 - 24/04/2561
วันที่ประกาศผล
:
24/04/2561
ระดับชั้น
:
ประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

 

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
เอกสารประกอบ
(ดาวน์โหลด   10   ครั้ง)
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   14   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   8   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   7   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   17   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   8   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   6   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   7   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   8   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   9   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   14   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   6   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   6   ครั้ง)
วีดีโอ
(ดาวน์โหลด   27   ครั้ง)
ไฟล์รูปภาพ
(ดาวน์โหลด   20   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   23   ครั้ง)