Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายค้างแรม
(ผู้มีความสามารถพิเศษ)
> ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รหัส
:
SP0479
ชื่อกิจกรรม
:
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
24/04/2561 - 26/04/2561
รับสมัคร
:
24/04/2561 - 24/04/2561
วันที่ประกาศผล
:
24/04/2561
ระดับชั้น
:
ประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

 

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
เอกสารประกอบ
(ดาวน์โหลด   34   ครั้ง)
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   28   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   29   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   25   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   33   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   23   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   22   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   22   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   22   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   28   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   31   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   26   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   26   ครั้ง)
วีดีโอ
(ดาวน์โหลด   43   ครั้ง)
ไฟล์รูปภาพ
(ดาวน์โหลด   40   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   40   ครั้ง)