Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > อบรมครู > อบรมวิทยากรท้องถิ่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
อบรมวิทยากรท้องถิ่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
รหัส
:
SP0478
ชื่อกิจกรรม
:
อบรมวิทยากรท้องถิ่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 3
วันที่จัด
:
23/04/2561 - 25/04/2561
รับสมัคร
:
23/04/2561 - 23/04/2561
วันที่ประกาศผล
:
23/04/2561
ระดับชั้น
:
-
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:
ณ โรงแรมฮิป รัชดา
รายละเอียดเพิ่มเติม
:
ลิงค์สื่อการสอน
:
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   35   ครั้ง)