กิจกรรม/หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกกับกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น


ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้น ม.ต้น สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

วันที่จัด : 19/07/2561 - 19/07/2561
วันทีรับสมัคร : 20/06/2561 - 20/06/2561
ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

วันที่จัด : 25/06/2561 - 27/06/2561
วันทีรับสมัคร : 25/06/2561 - 25/06/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 ณ ห้องออดิทอเรียมบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.

วันที่จัด : 19/06/2561 - 19/06/2561
วันทีรับสมัคร : 19/06/2561 - 19/06/2561
ค่ายหนึ่งวัน สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

วันที่จัด : 12/06/2561 - 12/06/2561
วันทีรับสมัคร : 12/06/2561 - 12/06/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 ณ ห้องออดิทอเรียมบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

วันที่จัด : 11/06/2561 - 11/06/2561
วันทีรับสมัคร : 11/06/2561 - 11/06/2561
กิจกรรม “กล่องข้าวน้อย (Innovative Rice Packaging Design)”

สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

วันที่จัด : 25/05/2561 - 25/05/2561
วันทีรับสมัคร : 25/05/2561 - 25/05/2561
 
 
 
Username
Password
 
 
 
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 1556 27/11/2014
เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายหนึ่งวันในรูปแบบสะเต็ม (One Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2558 1200 27/11/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : กระตุกต่อมคิด...นักประดิษฐ์หุ่นยนต์น้อยสู่อาเซียน ปีที่ 2 ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 1625 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน ลูกเด้ง ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 742 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน เคมีของเงิน ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 668 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : Robots All Around ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 715 20/02/2014
การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง ประโยชน์และโทษของฟังไจ (Helpful and Harmful Fungi) ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 1262 15/01/2014
เอ็มเทค เตรียมความพร้อมจัดเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 682 05/02/2013
เอ็มเทค สวทช. มอบเครื่องยกผู้ป่วยช่วยเหลือผู้พิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1554 05/02/2013
เอ็มเทค เตรียมเปิดเวที RACMP2013 การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์ฯ 483 05/02/2013
บทความ
การสร้างมูลค่าเปลือกไข่ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล...
เนคเทคเปิดตัวสมองกลเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ำป...
ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ ข้าวเหนียวข้าวก่ำ...
ใช้แสงซินโครตรอนติดตาม วิเคราะห์ “ติ้วขน-สนสา...

เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ แม้ปัจจุบันการรั...