ประมวลกิจกรรม

 

กิจกรรมวิทย์ - เทคโนสัญจร โรงเรียนจารุศรบำรุง
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนจารุศรบำรุง จังหวัดปทุมธานี ให้กับ สวทช. ได้จัดกิจกรรมวิทย์ - เทคโนสัญจรให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 116 คน การจัดกิจกรรมวิทย์เทคโนสัญจรใน ครั้งนี้ได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเห็ด  ร่างกายมนุษย์ซึ่งพูดถึงระบบย่อยอาหาร  และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ให้น้องๆ ได้ร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งภาพบรรยากาศของจัดกิจกรรมมีดังนี้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์พัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ STKC ให้กับน้องๆ โรงเรียนจารุศรน้องๆ มีความตั้งใจฟังและให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดีฐานร่างกายมนุษย์ พี่บอยอธิบายเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์  ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ ให้กับน้องๆ ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันฐานเห็ด ฐานนี้ได้เรียนรู้เรื่องเห็ดจากพี่ยิบซี  น้องได้รับความรู้ในเรื่องโครงสร้างของเห็ดเพื่อนำไปใช้ในการจำแนกชนิดของเห็ด รวมไปถึงการจำแนกเห็ดพิษเบื้องต้นฐานทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์โดยพี่กิ๊บ สนุกกับเกมส์ต่างๆ ที่ให้น้องๆ ได้นำเอาทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์มาใช้

   

ขอขอบคุณ โรงเรียนจารุศรบำรุง

 
       
 

โครงการวิทย์-เทคโนสัญจร  ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
โทร.02-564 7000 ต่อ 1405-1409 โทรสาร 02-564 7004

webmaster

cud.nstda@gmail.com