สิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทย "เครื่องรีดใยไหมขัดฟัน" ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC2009)

Thumbnail Image Table
DSC04285.JPG
12/3/2552 8:19:48

Size (KB)  :  2,146 KB
DSC04286.JPG
12/3/2552 8:20:00

Size (KB)  :  2,208 KB
DSC04287.JPG
12/3/2552 8:20:06

Size (KB)  :  2,403 KB
DSC04293.JPG
12/3/2552 8:51:50

Size (KB)  :  2,219 KB
DSC04294.JPG
12/3/2552 8:51:56

Size (KB)  :  2,044 KB
DSC04302.JPG
12/3/2552 10:11:50

Size (KB)  :  2,078 KB
DSC04303.JPG
12/3/2552 11:19:58

Size (KB)  :  2,301 KB
DSC04304.JPG
12/3/2552 11:20:26

Size (KB)  :  2,343 KB
DSC04313.JPG
12/3/2552 16:05:10

Size (KB)  :  2,055 KB
DSC04321.JPG
12/3/2552 17:22:22

Size (KB)  :  1,940 KB
DSC04340.JPG
13/3/2552 16:08:40

Size (KB)  :  1,587 KB
DSC04342.JPG
13/3/2552 16:13:44

Size (KB)  :  1,767 KB
DSC_0081.JPG
12/3/2552 22:46:28

Size (KB)  :  4,377 KB
DSC_0082.JPG
12/3/2552 22:47:02

Size (KB)  :  4,482 KB
DSC_0083.JPG
12/3/2552 22:47:12

Size (KB)  :  4,151 KB
DSC_0084.JPG
12/3/2552 22:48:26

Size (KB)  :  4,085 KB
Pages:     1 2 3 4