ชุดความรู้
   
  จุลสารชุมชนวิทยาศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2551
 
   
  เรื่องเด่นในฉบับ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
   
 
 • หลักการคิด...ชุมชนวิทย์....
 • แนะนำศูนย์ประสานงานพื้นที่...
 • บันทึกจากใจ....นักวิจัยชุมชน
 • ของฝากจากชุมชน...
 • คนต้นแบบ...
 • จับตามอง...เทคโนโลยี...
 • ข่าวแวดวง...ชุมชนวิทย์...
 • เว้ากันซื่อๆ..จากอุบล...
   
  จุลสารชุมชนวิทยาศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2551
 
   
  เรื่องเด่นในฉบับ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
   
 
 • หลักการคิด...ชุมชนวิทย์....
 • แนะนำศูนย์ประสานงานพื้นที่...
 • บันทึกจากใจ....นักวิจัยชุมชน
 • ของฝากจากชุมชน...
 • คนต้นแบบ...
 • จับตามอง...เทคโนโลยี...
 • ข่าวแวดวง...ชุมชนวิทย์...
 • เว้ากันซื่อๆ..จากอุบล...
   
  จุลสารชุมชนวิทยาศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2551
 
   
  เรื่องเด่นในฉบับ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
   
 
 • ความเป็นมาของโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนวิทยาศาสตร์
 • แนะนำศูนย์ประสานงานและพื้นที่
 • บันทึกจากใจ....นักวิจัยชุมชน
 • ของฝากจากชุมชน...
 • คนต้นแบบ...
 • จับตามอง...เทคโนโลยี...
 • ข่าวแวดวง...ชุมชนวิทย์...