ชุดความรู้
 
2
ชุดความรู้ด้านเทคโนโลยี
ด้านพันธุ์ไทย : งา
นมแพะ...เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
ภูมิปัญญาอีสานเชิงเศรษฐกิจชุมชน
มาตรฐานความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ
เพื่อการบริโภค
 
2