ปฏิทินกิจกรรม

<<  December 2019  >>
 Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

PRS Publication


 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book


Article Index
คลังภาพกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายวิจัยนโยบาย
หน้า 2
หน้า 3
All Pages 

         

alt

งานแถลงข่าว ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2557 และ
ประมาณการปี 2558 และเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์
เพื่อฐานรากเศรษฐกิจดิจิทัลไทย”

(วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องเซี่ยงไฮ้ ชั้น 2
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ)
 


 

         

alt

งานแถลงข่าว ผลการสำรวจมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการ
ด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ของ
ประเทศไทย ประจำปี 2557  และประมาณการปี 2558 
 
(วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา  09.00 - 12.30 น.  ณ ห้องคริสตัล 1-2  ชั้น 3  
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ)
 


 

         

alt

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำปี 2557  และประมาณการปี 2558 
 
 (วันอังคารที่ 30 มิถุนายน  2558 เวลา  09.00 - 13.00 น.  ณ ห้องการ์เด้น 1  ชั้น 5  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ) 


 

         

alt

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบนิยามการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำปี 2557  และประมาณการปี 2558 
  

 (วันอังคารที่ 21 เมษายน  2558 เวลา  09.00 - 13.00 น.  ณ ห้องแซฟไฟร์ 2 ชั้น 2  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ) 


 

         
alt

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบนิยามและแนวทางการสำรวจ
มูลค่าตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ
ตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ปี 2557-2558 [
ตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญาณโทรทัศน์
]

(30 มกราคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.  ณ ห้องคริสตัล 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

         
alt

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบนิยามและแนวทางการสำรวจ
มูลค่าตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ
ตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ปี 2557-2558 [ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์]

(30 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.30 น.  ณ ห้องคริสตัล 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

         
alt

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบนิยามและแนวทางการสำรวจ
มูลค่าตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ
ตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ปี 2557-2558 [ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์]

(29 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องคริสตัล 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

         
alt

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางรองรับ
การเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล

(14 พฤษภาคม 2557

 

         
alt

การสัมมนา "การส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
[Boosting R&D to Support Green Growth Policy of Thailand]"

(2 เมษายน 2557

 

         
alt

การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยน
ผ่านระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล"

(10-11 มีนาคม 2557) 

 

         
alt

งานแถลงข่าวผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารและตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ของประเทศไทยประจำปี 2555, 2556 และประมาณการปี 2557
และเสวนาหัวข้อ
“มองตลาดไอซีทีปี 2557: แนวโน้มตลาดกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ”

                                                 (20 ธันวาคม 2556)

 

         
alt

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารและตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์แวร์ของประเทศไทยประจำปี 2555, 2556 และประมาณการปี 2557

(29 ตุลาคม 2556) 

  

         
alt

การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "การทบทวน สถานบทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนาล็อกสู่ดิจิทัล"

(15 ตุลาคม 2556)

 

         
alt

งานสัมมนาแนวคิด หลักการ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบระบบเมฆ (Cloud Computing)  (9 พฤษภาคม 2556)

 

         
alt

งานแถลงข่าวผลการสำรวจมูลค่าตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

ประจำปี 2554 และประมาณการปี 2555  (25 เมษายน 2555)

 

         
alt

การสำรวจเพื่อประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ของการนำเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง WiMAX เข้าสู่ชุมชน (ระยะที่ 2) ภายใต้

โครงการแม่ฮ่องสอน ไอที วัลเล่ย์ (อ.เมือง อ.แม่สะเรียง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน : 5-16 กันยายน 2554)

 

         
alt

การรับฟังความคิดเห็นโครงการ "Climate Change Technology Needs Assessment

for Thailand"

(24 สิงหาคม 2554)

 

         
alt

การสำรวจเพื่อประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ของการนำเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง WiMAX เข้าสู่ชุมชน (ระยะที่ 2) ภายใต้

โครงการแม่ฮ่องสอน ไอที วัลเล่ย์ (อ.เมือง อ.แม่สะเรียง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน : 15-19 สิงหาคม 2554)

  

         
alt

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับ

ประเทศไทย: เทคโนโลยีสำหรับการพยากรณ์และระบบเตือนภัย และ Precision Farming

(5 สิงหาคม 2554)

 

         
alt

ประชุมระดมความคิดเห็นมูลค่าตลาด ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม Mobile Application

ของประเทศไทย ปี 2553-2554

(4 กรกฎาคม 2554)

 

         
alt

งานแถลงข่าวผลการสำรวจตลาด ICT ของประเทศไทย ปี 2553 และประมาณการปี 2554

(11 มีนาคม 2554)

 

         
alt

การจัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563

(National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020)

 

         
alt

การสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา เรื่อง แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย

(25 มกราคม 2551)

 

         
alt

SSME: Converging Technology, Management, and Engineering for Service Industry

(20 พฤศจิกายน 2550)

 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Web Browser ของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari หรือ Opera เพื่อการแสดงผลเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยนโยบายที่สมบูรณ์ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัยนโยบาย
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป