ปฏิทินกิจกรรม

<<  January 2020  >>
 Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

PRS Publication


 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book
 • PRS Public Research Book


หนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยที่เผยแพร่ของฝ่ายวิจัยนโยบาย

Attention: open in a new window. Print

 


 


alt
  alt

 

 

 alt

ICT

 

alt

 

         
alt

        

ฉลาดใช้สไตล์ ICT         

 

         
alt

       

รายงานการศึกษา กรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของ 

ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย         

 

         
alt

          

สรุปผลงานศึกษามูลค่าตลาดอุปกรณ์และระบบนำทางของประเทศไทย ปี 2555 และประมาณการ ปี 2556
โครงการศึกษามูลค่าตลาดระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะด้านตลาดอุปกรณ์และระบบนำทาง (Navigator)(Navigator)          

 

         
alt

 

รายงานฉบับสมบูณ์ กรอบแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทย
โครงการศึกษาและจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาศในประเทศไทย  
         

                                                     

 

         
alt

          

การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบอนุญาตให้เข้าถึง    

และใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License):

กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร

         

 

         
alt

          

การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบอนุญาตให้เข้าถึง    

และใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License)

ของประเทศแคนาดา          

 

         
school-net

 

รายงานการศึกษา

การประเมินผลกระทบของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย

(SchoolNet)

 

         
R-HRD

แนวทางการดำเนินการกิจกรรมสหกิจศึกษาใน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

 

         
R-MOU

แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

และซอฟต์แวร์

 

      

alt

          

Thailand ICT Indicators 2005

        

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

         
alt

      

บทสรุปผู้บริหาร กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระยะ พศ. 2554-2563 ของประเทศไทย

 

         
alt

        

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2)

ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

 

         
alt

         

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

พ.ศ. 2545-2549

         

 

         
alt

        

Thailand Information and Communication Technology (ICT)

Master Plan (2002-2006)

       

 

         
alt

        

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553

ของประเทศไทย


       

 

         
alt

             

Information Technology Policy Framework 2001-2010:

Thailand Vistion Towards a Knowledge-Based Economy

         

 

alt

 

         
Internet User 1999-2010

        

บทสรุปหนึ่งทศวรรษการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

ในประเทศไทย (2542-2553)

 

        
Internet User 2010


รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

ประจำปี 2553

 

         
Internet User 2009

        

รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

ประจำปี 2552

 

         
Internet User 2008

            

รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ประจำปี 2551

          

 

         
Internet User 2007

             

รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ประจำปี 2550

          

 

         
Internet User 2005

         

รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ปี 2548

        

 

alt

 

         
digital tv

        

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง:    

แนวทางการจัดทำนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัลสำหรับประเทศไทย

          

 

         
การบริโภคสารสนเทศผ่านสื่อใหม่

         

สรุปการเสวนาเรื่อง "การบริโภคสารสนเทศผ่านสื่อใหม่:    

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร"

          

 

alt

 

         
WiMAX

         

(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ ประเมินผลกระทบทางด้าน

socio-economics ของการนำ WiMAX Technology

เข้าสู่ชุมชน ระยะที่ 1       

 

         
WiMAX 2005

         

รายงานการศึกษาแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย WiMAX ในประเทศไทย

        

 

alt

 

         
RFID-UHF

             

รายงานแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประยุกต์ใช้ RF-ID 

ในประเทศไทย : ในกรณีการจัดสรรย่าน UHF

          

 

         
RFID 2005

         

 รายงานการศึกษา "แนวทางการพัฒนา RF-ID สำหรับภาค

 อุตสาหกรรมและบริการ"

 

         
RFID Roadmap 2009

          

  แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย

          

 

alt

 

         
alt

           

รายงานผลการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ประจำปี 2549

          

 

Market & Industry

alt


         
alt


ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2558
และประมาณการปี พ.ศ.2559


 

         
alt


มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2558
และประมาณการปี พ.ศ.2559


 

         
alt


สภาวะตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ.2557 และประมาณการปี พ.ศ.2558


 

         
alt


ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2557
และประมาณการปี 2558


 

         
alt


ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2557 และประมาณการปี 2558
และเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ เพื่อฐานรากเศรษฐกิจดิจิทัลไทย”


 

         
alt


สรุปผลการสำรวจข้อมูลสภาวะตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์
และตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ประจำปี พ.ศ. 2557 และประมาณการปี พ.ศ. 2558


 

         
alt


สรุปผลการสำรวจตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำปี 2555, 2556 และประมาณการปี 2557 

         
alt


Thailand Communication Market 2013 and Outlook 2014
มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2556 และประมาณการปี 2557 

         
alt


Thailand Computer Hardware Market 2013 and Outlook 2014

มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ประจำปี 2556 และประมาณการปี 2557 

         
alt


อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสารของประเทศไทย 

         
alt


สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของประเทศไทย ประจำปี 2554 ประมาณการปี 2555


 

         
alt


สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของประเทศไทย ประจำปี 2553 ประมาณการ 2554


 

         
alt


สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของประเทศไทย ประจำปี 2552 ประมาณการ 2553


 

         
alt


การศึกษาเปรียบเทียบตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ


 

         
alt


สถานภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของประเทศไทย ปี 2552


 

         
alt


สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2552


 

         
alt


บทสรุปผู้บริหารสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552


 

         
alt

         

สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ของประเทศไทย ปี 2551 และประมาณการปี 2552

         

 

         
alt

         

สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของประเทศไทย ปี 2550

         

 

         
alt

        

Thailand Information and Communication Technology

Market Survey 2007

   

 

alt

 

alt


โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย

 

         
alt

        

รายงานบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์:

สถานภาพตลาดและโอกาสของผู้ผลิตไทยในตลาดข้อเข่าเทียม

สำหรับผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย

 

         
alt

        

รายงานวิเคราะห์ : สถานภาพและแนวโน้มตลาดและอุตสาหกรรม

High performance battery ในประเทศไทย

 

         
alt

         

แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

และเครือข่ายของประเทศไทย พ.ศ. 2548-2552

         

 

         
alt

        

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่ ODM

       

 

         
SSME

        

SSME: แนวคิดและนัยสำคัญต่อภาคบริการแห่งอนาคต

       

 

         
alt

        

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำแผนที่การวิจัย

สำหรับสมองกลฝังตัว

       

 

         
Robotic

             

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติของไทย

         

         

 

STI

alt

 

 

         
alt

       

ตามรอยพ่อ :

วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

         
alt


Thailand Challenges 2025 
12 แนวโน้มโลกและความปกติใหม่ของประเทศไทยในอีกสิบปีข้างหน้า


 

 

         
alt

          

   

Science Technology and Innovation for Development
          


 

         
alt

          


S & T INFOSPECTIVE on EU-ASEAN Collaborations
          

 

         
alt

          

   

การปรับปรุงมาตรการทางภาษี เพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชน
สิงหาคม 2556

          

 

         
alt

           

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scanner)

          

 

         
alt

          

   

รู้จักกับ AEC ในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          

 

         
EID 2007

         

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่

 

         
KBE-IP


รายงานการศึกษา

ระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้


 

Environment

 

alt

 

         
alt

        

รายงานการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและประเมินผล    

การขับเคลื่อนนโยบายจัดซื้อสีเขียวของภาครัฐ

เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม          

 

         
alt

         

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย

          

 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Web Browser ของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari หรือ Opera เพื่อการแสดงผลเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยนโยบายที่สมบูรณ์ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัยนโยบาย
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป