5 ผลงานเด่น
พอร์แมท (PoreMat)

พอร์แมท (PoreMat) :

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
พอร์แมทเป็นเถ้าแกลบที่อยู่ในรูปเม็ด มีสมบัติความพรุนตัวสูง เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การดูดซับ การบำบัดน้ำทางชีวภาพ การปลูกพืชในระบบควบคุม ในการผลิตใช้เพียงเถ้าแกลบและน้ำเท่านั้น เครื่องมือสำหรับการผลิตเม็ด ส่วนหนึ่งดัดแปลงจากเครื่องจักรพื้นฐานของโรงงานปุ๋ยเม็ดและโรงงานเซรามิกส์ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเครื่องจักรที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเฉพาะเพื่อให้ได้เม็ดที่มีขนาดและปริมาณรูพรุนที่ต้องการ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
พอร์แมท มีสมบัติความพรุนตัวแบบต่างๆ ที่เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย มีซิลิกาเป็นส่วนประกอบมากกว่า 90% มีความหนาแน่น (apparent density) 0.8-0.9g/cc เบากว่าหินธรรมชาติประมาณ 2.5 เท่า ขนาดรูพรุนตั้งแต่ซับไมครอนจนถึงมิลลิเมตร ปริมาณรูพรุนปรับได้ตั้งแต่ 20-60vol% มีความแข็งแรงคงทนใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ใช้เป็นวัสดุปลูก สำหรับการปลูกในระบบควบคุม ปลูกไม้น้ำ หรือผสมกับวัสดุปลูกชนิดอื่นเพื่อลดการรยุบตัว สำหรับสวนในอาคาร หรือบนหลังคา ผนังต้นไม้ เป็นต้น ใช้เป็นมีเดียสำหรับบำบัดน้ำทางชีวภาพได้ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย หรือใช้เป็นทั้งวัสดุปลูกและบำบัดน้ำในระบบ aquaponics เช่น แพผักสวนครัวในตู้ปลา หรือ ในระบบบำบัดของการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเทน้ำ และยังได้ผักสวนครัวไว้รับประทานอีกด้วย

กลุ่มลูกค้า/ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นกลุ่มบริษัทรับเหมาทำระบบบำบัดน้ำปลาสวยงาม จัดสวนคอนโด และผู้ใช้งานทั่วไป

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
หนึ่งในผู้ลงทุนควรเป็นผู้ที่มีวัตถุดิบเถ้าแกลบ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงสี โรงไฟฟ้า หรือ โรงงานที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ประมาณเดือนละไม่ต่ำกว่า 50 ตัน และอาจมีกลุ่มผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายร่วมลงทุนด้วย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ
  • Petty patent no. 3947
  • Patent app. no. 0801000627
  • Patent app. No.0901004012
สถานการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ในขั้น Manufacturing Prototype สามารถออกสู่ตลาดได้ ส่วนการผลิตทีมวิจัยได้พัฒนาถึงขั้น Pilot Scale กำลังการผลิตเม็ด 120 ลิตรต่อชั่วโมง พร้อมวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต และการตรวจสอบระหว่างการผลิต จนถึงการตรวจสอบคุณภาพพอร์แมทที่ผลิตได้ นอกจากนี้ทีมงานยังมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้รับเทคโนโลยีนำไปผลิตและจำหน่ายได้

ภาพรวมตลาด
สำหรับตลาดของกลุ่มบำบัดน้ำบ่อปลาสวยงามเพื่อใช้ทดแทนปะการัง มีความต้องการขั้นต่ำ 50 ตันต่อเดือน และกลุ่มที่คาดว่าจะมีศักยภาพในอนาคตอันใกล้นี้คือ กลุ่มจัดสวนแนวตั้ง หรือ สวนดาดฟ้า ความต้องการประมาณ 100 ตันต่อเดือน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มปลูกพืชที่มีระบบควบคุม และกลุ่ม aquaponics ที่เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม หรือปลาเศรษฐกิจพร้อมๆ กับปลูกผักสวนครัวลงในระบบบำบัดน้ำ ซึงเป็นตลาดทีน่าสนใจและมีศักยภาพที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจ Matching Click ...
ระบบบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมส์แอนนิเมชั่น (ฝึกฝน)
เป็นการประยุกต์ใช้ skate board สำหรับบำบัดส่วนแขนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ โดยเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนที่บนพื้นโต๊ะราบและการบีบมือ สัญญาณทั้ง 2 ถูกใช้เป็นคำสั่งเพื่อควบคุมเกมส์แอนนิเมชั่น ทำงานบน Android Tablet และ Android TV สามารถใช้บำบัดที่บ้าน ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความเพลิดเพลิน และเพิ่มจำนวนการฝึกฝนให้กับผู้ป่วยที่มีจำนวนกว่า 3 แสนราย และช่วยลดภาระผู้ดูแลได้อีกด้วย
ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ (blueAMP)
ชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคแบคทีเรียที่สำคัญในปลานิลและปลาทับทิม ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี มีความไวต่อการตรวจ มีความจำเพาะต่อแบคทีเรียก่อโรค สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ราคาไม่แพง สะดวกใช้งานภาคสนามและห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก เหมาะสำหรับเกษตรผู้เลี้ยงปลา ฟาร์มเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ที่ส่งออกลูกปลา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการระบาดของเชื้อก่อโรค
พอร์แมท (PoreMat)
เถ้าแกลบในรูปเม็ดที่มีสมบัติความพรุนตัวสูง ที่ได้รับการพัฒนาสูตรและการผลิตโดยเฉพาะ การผลิตที่ใช้เพียงเถ้าแกลบและน้ำเท่านั้น ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต มีความแข็งแรงคงทนใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การดูดซับ การบำบัดน้ำทางชีวภาพ การปลูกพืชในระบบควบคุม เหมาะสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม ธุรกิจการจัดสวนในอาคาร ดาดฟ้า คอนโดมิเนียม และผู้ใช้งานทั่วไป
แผ่นทดแทนหินธรรมชาติจากวัสดุรีไซเคิลแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Magic Stone)
วัสดุตกแต่งพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในอาคาร ที่ผ่านการพัฒนาสูตรและเทคโนโลยีการผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลซากแผ่นวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มีความแข็งแรง เหนียว ทนทาน ไม่แตกหักง่าย ลดการเสียหายระหว่างการขนส่ง มีน้ำหนักเบา สะดวกในการติดตั้งและขนส่ง ทำความสะอาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับอุตสาหกรรม ECO Product หรือ Green Innovation
ซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (B Fresh)
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติที่พัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสาร ใช้ทดแทนสารกันบูด สามารถช่วยยืดอายุขนมปังได้นานขึ้น มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได้ดี โดยไม่ทำให้เนื้อสัมผัสและรสชาติของขนมปังเปลี่ยน ช่วยสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค
ลงทะเบียน
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม E-mail : nid2015@nstda.or.th
หรือ ติดต่อศูนย์ลงทุน โทร. 02-564-7000 ต่อ 1340, 1342, 1345, 1353 โทรสาร. 02-564-7081
Copyright © 2015 NSTDA