MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
61 เผ็ดอย่างมีมาตรฐานด้วย "เครื่องวัดความเผ็ด" 1188
62 ไบโอเทค ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสู่ สปป. ลาว 1155
63 ค่ายเยาวชนบูรณาการวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และชุมชน 780
64 การพัฒนากรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาพดินเค็มด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ 906
65 TBRC ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย 769
66 รวม Poster จัดแสดงในงาน NAC 2015 1284
67 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 3645
68 โครงการจัดทำสื่อ เรื่องเล่าทางสังคม เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม 2804
69 National e-Science Infrastructure Consortium 1277
70 การพัฒนาวิธีการตรวจ specific IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้จากเกสรพืช 3206
71 ผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ Lamiaceae ต่อการขับไล่ด้วงก้นกระดก Paederus fuscipe 3300
72 การผลิตเส้นใยคอมโพสิตเพื่อกำจัดน้ำมันจากน้ำเสียในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 4043
73 การผลิตและศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากดินฟอกสีที่ผ่านการใช้งานแล้ว 2552
74 Feedback System with Neural Network Controller for Heart-Rate-Controlled Animated Exercise Trainer 1232
75 โครงการการแข่งขันพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย : NSC 2669
76 โครงการศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน จ.สกลนคร 2891
77 โครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท จ.สกลนคร 2190
78 โครงการศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน จ.สกลนคร (ต่อ1) 1351
79 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการสนับสนุนด้านผลึกศาสตร์ เนื่องในวาระฉลองปีแห่งผลึกศาสตร์สากล 2345
80 นวัตกรรมการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 หนึ่งไร่หนึ่งตัน บนผืนดินเค็ม 7060
81 ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 5774
82 โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา 2542
83 โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY Summer Student Program) 2335
84 โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี 2557 2388
85 กิจกรรม Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS) 2113
86 COMPOST QUALITY 1070
87 RECOGNITION OF TESTING LABORATORIES 989
88 BIODEGRADABILITY 1160
89 COMPOSTIBILITY 924
90 CHEMICAL CHARACTERIZATION 985

Page 3 of 10